477_2009

477/2009

 

Kérelmező sérelmezte, hogy cigány etnikai kisebbséghez tartozása és vagyoni helyzete miatt  hátrányos megkülönböztetés érte azzal, hogy nem vehetett részt 2008 tavaszán a  sportegyesület által szervezett thai-boksz edzésen.

 

A kérelmező a thai-boksz foglalkozásról és a számítógép használati lehetőségről az egyesület  székhelyén szerzett tudomást, nyilatkozata szerint ő mind az egyesület elnökének, mind az  edzőnek szóban jelezte részvételi szándékát.  A kérelmező a hatóság által tartott tárgyaláson azonban úgy nyilatkozott, hogy azt nem  mondták neki, hogy nem mehet edzésre, de megakadályozták, mindig volt valami kifogás –  például, hogy az edzés elmarad – az eljárás alá vont részéről. Kérelmező nem tudott más  olyan személyt megjelölni, aki nem vehetett részt a foglalkozásokon.  A kérelmező meghallgatásakor elismerte, hogy kondigépes foglalkozáson is részt vett,  továbbá hogy az elnök felajánlotta neki, hogy lehetőség van video-kazettáról történő  tornázásra, ezen – saját kérésére – egyedül volt.

 

A sportegyesület plakáton, szórólapokon, újságjukban és a helyi kábel televízión hirdette meg  az edzéseket, annak nem volt feltétele az egyesületi tagság, azon mindenki részt vehetett.

 

 Az eljárás alá vont a kérelmező által hivatkozott „kifogásokkal” kapcsolatban előadta, hogy  valóban volt olyan alkalom, hogy az edzések elmaradtak, azonban azért, mert a helyi futball  csapat rossz idő esetén a tornateremben edzett és ilyenkor csak másik településen tudott  edzést tartani az edző. Az is előfordult, hogy az edzés elmaradásáról édesapján keresztül  értesítették a kérelmezőt, ezt ő maga is elismerte.

 

Kérelmező egy márciusi edzés elmaradását követően levelet küldött az eljárás alá vontnak,  melyben arról írt, hogy kirekesztők, ellenségesek vele szemben, melynek következtében az  eljárás alá vont egyeztetett a kérelmezővel, behívta az irodájába az esetleges problémák  megbeszélése céljából.

 

A kérelmező azt is sérelmezte, hogy 2008 márciusában tartott foglalkozáson az elnök -  amikor kettesben volt vele - cigány etnikai kisebbségére vonatkozó becsmérlő  megjegyzéseket tett és kifejtette saját negatív véleményét a „fajtájáról”. A kérelmező ezt  bejelentette a rendőrségen is, de nem kezdeményezett vizsgálatot az ügyben.  Az elnök nyilatkozata szerint az utóbbi vita április végén történt, amikor a kérelmezőt ki is  küldte az épületből, mivel nyomdafestéket nem tűrő megjegyzéseket használt, szidta és hazug  vádakkal illette.  A felek eltérően nyilatkoztak a vitáról és körülményeiről, azonban azt a kérelmező is  elismerte, hogy ő is kiabált az elnökkel.

 

Az eljárás során több esetben előfordult az is, hogy a kérelmező egymással ellentétes tartalmú  nyilatkozatokat tett.

 

A lefolytatott hatósági eljárás során kétséget kizáróan nem nyert megállapítást, hogy a  kérelmezőt cigány etnikai kisebbséghez tartozásával, vagyoni helyzetével ok-okozati  összefüggésben hátrány érte az egyesület részéről.

 

 Fentiek alapján a hatóság a kérelmet elutasította.