511_2008

511/2008

 

 

A kérelmező élettársa – meghatalmazással - azzal a panasszal fordult a Hatósághoz, hogy korábbi munkáltatójuk az 1 Kft. és a 2 Kft. megsértette az egyenlő bánásmód követelményét velük szemben azzal, hogy előbb a nő munkaviszonyát szüntette meg, miután bejelentette, hogy gyermeket vár, majd azt követően, hogy emiatt ő bírósághoz fordult a munkáltatóval szemben, az azonos ügyvezető tulajdonában lévő másik cég megszüntette az élettársa munkaviszonyát is.

 

A kérelmező beadványából kiderült, hogy a hatóságnál előterjesztett kérelmét megelőzően munkaügyi bírósághoz fordult és keresetében kérte az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének megállapítását. A hatóság az Ebktv. 15/A. § (1) bekezdésének megfelelően felfüggesztette az eljárást a munkaügyi bíróság jogerős határozatának meghozataláig. A Munkaügyi Bíróság első fokon jogerőre emelkedett ítéletében kimondta, hogy a 2 Kft. jogellenesen szüntette meg a férfi munkaviszonyát úgy, hogy próbaidő céljából többszöri határozott idejű munkaszerződést kötött vele, amelynek időtartama meghaladta a Munka Törvénykönyvében meghatározott maximális 3 hónapot.

 

Ugyanakkor az ítéleti tényállás szerint a kérelmező (felperes) megalapozatlanul hivatkozott a rendeltetésellenes joggyakorlásra, a felperes munkaviszonyát nem élettársa keresetindítása, hanem gazdasági indokok miatt nem hosszabbította meg az eljárás alá vont, ezért az Ebktv. 10.§ (3) bek. szerinti megtorlás nem állapítható meg.

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 15/A.§ (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy a hatóság az eljárása során ugyanazon törvénysértés esetén a bíróság határozatának kézhezvételét követően az abban megállapított tényállást alapul véve jár el.

 

A Hatóság a bíróság által megállapított tényállás alapján a panaszos kérelmét nem találta megalapozottnak, ezért a kérelmet el kellett utasítania.

 

  1. március