EBH/54/2008

EBH/54/2008

 

  A vasúti pénztáros munkakörben dolgozó kérelmező szerint hátrányos megkülönböztetés érte a  munkahelyén közvetlen felettese részéről, aki életkora (nyugdíj előtt áll) és családi állapota  (özvegy) miatt rendszeresen zaklatja és olyan munkahelyi légkört alakít ki, amely sérti az  emberi méltóságát.

 

 A Hatóság tárgyalást tartott és egyeztetést folytatott a felek között, melynek során az  eljárás alá vont a helyzet megoldására és a konfliktus feloldására több lehetőséget is  felajánlott. A hatósági eljárás eredményeként a kérelmező számára kedvező megállapodás  született. Az egyezség értelmében a munkáltatói jog gyakorlója áthelyezi a kérelmezőt a  munkáltató által felajánlott másik telephelyre, azonos munkakörben. A munkáltató külön  kötelezettséget vállalt az egyenlő bánásmód követelményének mindenkori megtartására, a  kérelmező pedig tudomásul vette, hogy az Ebktv.-ben megfogalmazott megtorlás nem  mentesíti a munkavégzésére vonatkozó szakmai felelősség alól.

 

  1. január 23.