EBH/557/2009

EBH/557/2009

 

Egy mozgássérült kérelmező sérelmezte, hogy az eljárás alá vont áruházlánc egyik áruházában történt bevásárlása alkalmával azt tapasztalta, hogy nem biztosítanak megfelelő számú kerekesszékhez csatlakoztatható speciális bevásárlókocsit a mozgássérültek számára. Az érintett áruházban ugyanis csak egyetlen ilyen speciális bevásárlókocsi működött, a másik pedig teljesen törött volt. A kasszától való távozás után a kocsira szerelt lopásgátló jelző folyamatosan csipogott, és a jelzésre odaérkező biztonsági őr tájékoztatta a kérelmezőt és az őt kísérő feleségét, hogy azt a fajta – speciálisan mozgássérülteknek és kerekesszékeseknek kialakított – bevásárlókocsit nem lehet a pénztáron túl kivinni. Hosszas vita után a biztonsági őr szinte tolvajként kikísérte őket az autóhoz, ami igen megalázó volt számukra.

 

A hatóság tárgyalás tartott az ügyben, melyen a felek egyezséget kötöttek, amelyben az eljárás alá vont ígéretet tett arra, hogy a megállapodás megkötését követően nyíló áruházaiban - alapterületüktől függően - megfelelő darabszámú mozgássérültek számára készült, speciális bevásárlókocsi működtetéséről és szükség szerinti karbantartásáról gondoskodik. Az eljárás alá vont a megállapodás megkötését megelőzően megnyitott áruházaiban ezt legkésőbb 2010. július 31-től kezdve biztosítja. Az eljárás alá vont azon áruházaiban, melyekben jelenleg nem működik az egyezségben meghatározott számú speciális bevásárlókocsi, vállalta, hogy 2010. február 28-ig 3.000.000 forint értékben vásárol és helyez üzembe speciális bevásárlókocsikat. Vállalta továbbá az eljárás alá vont, hogy munkavállalóit kioktatja a speciális bevásárlókocsik használatával, alkalmazásával kapcsolatban és ezzel együtt biztosítja a kocsik parkolóból történő visszaszállítását a kiadási helyükre. Az eljárás alá vont vállalta azt is, hogy az áruházak képviselői a jövőben a speciális bevásárlókocsit igénybe venni kívánó vásárlóit szükség szerint tájékoztatják azok használatáról, illetve segítik azok használatában.

 

 Az eljárás alá vont tudomásul vette, hogy amennyiben a jövőben a kérelmezővel szemben valamely áruházában nem az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járnak el, a kérelmező újabb hatósági eljárást kezdeményezhet.

 

 A hatóság az egyezséget jóváhagyta.

 

  1. november