EBH/56/2010

EBH/56/2010

 

 

Egy roma származású kérelmező panasszal fordult egy elektronikai készülékeket gyártó  céggel szemben, mert az álláspontja szerint roma származása miatt utasította el felvételi  kérelmét. A felvételi eljárás során a jelentkezőknek egy írásbeli és egy gyakorlati teszten  kellett átesniük. A kérelmező az írásbeli feladatokat sikeresen megoldotta, így a következő  fordulóba jutva a gyakorlati - összeszerelési- feladaton is részt vehetett. Kérelme szerint a  gyakorlati feladatot is sikeresen teljesítette, jóllehet, csak másodszori nekifutásra. A feladat  megoldását követően szembesült azzal, hogy a gyakorlati tesztet felügyelő, a munkáltató  képviseletében eljáró vezető mégsem alkalmazza. Kifejezett kérdése ellenére sem volt  hajlandó döntését megindokolni.

 

A hatóság eljárást indított és a becsatolt feladatlapok és a jelentkezők értékeléséből  megállapította, hogy több olyan jelentkező is volt, aki kérelmezőnél mind az írásbeli, mind a  gyakorlati teszten jobban tejesített, de a munkáltató helyhiányra való hivatkozással mégsem  létesített velük munkaviszonyt. A tárgyaláson a kérelmező is elismerte, hogy tudomása szerint  számos roma származású munkavállalója van a cégnek. A meghallgatott vezető a döntést  azzal indokolta, hogy egyrészt volt a kérelmezőnél jobban teljesítő jelentkező, másrészt a  kérelmező vehemenciája, melyet az összeszerelési feladat megoldása során tanúsított  (káromkodása, hangoskodása) sem tette őt alkalmassá az állásra.  Az ügyben tartott tárgyaláson a munkáltató nem zárkózott el az egyezségkötéstől.

 

A felek által kötött egyezséget a hatóság határozatával hagyta jóvá. A munkáltató  vállalta, hogy figyelembe veszi a panaszos írásbeli teszten elért eredményeit, amennyiben  a jövőben ismét jelentkezését nyújtja be, és biztosította, hogy a gyakorlati tesztet egy  másik vezető jelenlétében végezheti majd el.