EBH/583/2010

EBH/583/2010

 

 A Kérelmező 2009. október 1-től látott el kutyás biztonsági őri feladatokat az eljárás alá vont  biztonsági cégnél. 2010. január végén váltásvezetője, aki egy másik cég alkalmazásában állt,  közölte vele, hogy a megbízó utasítása alapján a következő hónap elején már nem kell jönnie  dolgozni. A Kérelmező ekkor magyarázatot kért a feletteseitől, akik azzal indokolták a  vállalkozási jogviszony felfüggesztését, hogy a továbbiakban a megbízó egy másik céggel  látja el ezeket a feladatokat, illetve, hogy a Kérelmező munkavégzésével kapcsolatban  kifogások merültek fel. Ekkor a felek abban állapodtak meg, hogy nem bontják fel a köztük  lévő vállalkozási szerződést, és ha adódik kutyás biztonsági őri munka, értesítik a Kérelmezőt.  A Kérelmező álláspontja szerint idős kora volt a sérelem valódi oka, „fiatalabb embert akartak  a helyére hozni”. Az ügy elsősorban munkajogi illetve polgári jogi kérdéseket vetett fel, és  ahogy ezt a hatóság eljárása során is többször hangsúlyozta, a foglalkoztatás szabályszerűsége  vonatkozásában viszont a hatóságnak nincs hatásköre vizsgálódni.

 

A bizonyítási eljárás során az eljárás alá vont előadta, hogy a Kérelmező életkora nem  jelenthetett gondot, hiszen nem kötöttek volna vele vállalkozási szerződést, amennyiben ez  probléma lenne. Emellett elmondták, hogy vannak nyugdíjas alkalmazottak is, sőt, egyikükről,  aki váltásvezetői feladatokat lát el, a Kérelmező is elismerően nyilatkozott. Emellett  elmondták, hogy a Kérelmező munkájával az ügyfelekkel való kapcsolattartás körében  merültek fel gondok, amelyeket a megbízó jelzett, és ennek alapján intézkedtek. A Kérelmező  előadásából az derült ki, hogy közvetlen felettese egy nála jóval fiatalabb, és véleménye  szerint tapasztalatlanabb ember, és a viszonyuk fokozatosan megromlott azért, mert a  Kérelmező nehezen tűrte felettese „trehányságát”, ezt szóvá is tette.

  A hatóság az ügyben megállapította, hogy nem történt diszkrimináció, a Kérelmezőt  nem életkora miatt érte a sérelem, vele szemben az eljárás alá vont az egyenlő bánásmód  követelményét megtartotta, erre tekintettel a Kérelmet elutasította.

 

  1. október