EBH/62/1/2008

EBH/62/1/2008

 

Két fogyatékossággal élő, kerekesszékes Kérelmező az eljárás alá vont által szervezett kiállítást együtt szerette volna megnézni, azonban erre nem volt lehetőségük, mivel óránként egy kerekesszékes mehetett be a területre, továbbá a kerekesszékes panaszost nem kísérhette a társa, aki mankóval is tud közlekedni.

 

Az Eljárás alá vont nyilatkozata szerint a korlátozásra tűzvédelmi okok (menekülés, szűk átjárók, közlekedők) miatt került sor.

 

A hatóság tárgyalás tartott az ügyben, a felek egyezséget kötöttek, mely szerint   Ø  az eljárás alá vont sajnálatát fejezte ki a Kérelmezőkkel a kiállításra való beléptetés során történtekért,   Ø   az eljárás alá vont egy általa megszervezésre kerülő rendezvényre 2009. december 31-ig 1-1 darab ingyenes belépőjegyet bocsát Kérelmezők rendelkezésére, Ø  az eljárás alá vont vállalta, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség  előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltakat a jövőben fokozottan betartja és betartatja, Ø  az eljárás alá vont tudomásul vette, hogy amennyiben a jövőben Kérelmezőkkel szemben nem az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járnak el, a    Kérelmezők újabb hatósági eljárást kezdeményezhetnek.

 

                        A hatóság az egyezséget jóváhagyta.

 

  1. július