EBH/62/2/2008

EBH/62/2/2008

 

 Egy fogyatékossággal élő, kerekesszékes Kérelmező az eljárás alá vont által szervezett  kiállítást szerette volna megnézni, azonban erre nem volt lehetősége, mivel óránként egy  kerekesszékes mehetett be a területre, és amikor ő a helyszínre ért, már ott várakozott több  mozgássérült társa, így esélye sem volt aznap bemenni.

 

 Az Eljárás alá vont nyilatkozata szerint a korlátozásra tűzvédelmi okok (menekülés, szűk  átjárók, közlekedők) miatt került sor.

 

 A hatóság tárgyalás tartott az ügyben, a felek egyezséget kötöttek, mely szerint  Ø  az eljárás alá vont sajnálatát fejezte ki a Kérelmezőkkel a kiállításra való beléptetés  során történtekért,  Ø az eljárás alá vont egy általa megszervezésre kerülő rendezvényre 2009. december  31-ig 1-1 darab ingyenes belépőjegyet bocsát Kérelmező és kísérője rendelkezésére,  Ø  az eljárás alá vont vállalta, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség  előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltakat a jövőben fokozottan  betartja és betartatja,  Ø  az eljárás alá vont tudomásul vette, hogy amennyiben a jövőben Kérelmezőkkel  szemben nem az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járnak el, a  Kérelmezők újabb hatósági eljárást kezdeményezhetnek.

 

 A hatóság az egyezséget jóváhagyta.

 

  1. november