EBH/642/2010

EBH/642/2010

 

 

A kérelmező azt sérelmezte, hogy egy vidéki ruházati áruházba nem tudott babakocsival bemenni vásárolni, amire egyébként egy a bejáratnál kifüggesztett írás figyelmeztette a vásárlókat.

 

Az eljárás alá vont üzletvezető előadta, hogy nem volt tudomása a kiírásról, miszerint babakocsival nem lehet bemenni az üzletbe. Előadta továbbá, hogy amikor erről tudomást szerzett, azonnali hatállyal elrendelte a tábla végleges megszüntetését, továbbá írásban elnézést kért a panaszostól.

 

A felek egyezséget kötöttek, melyben az eljárás alá vont képviselője elismerte, hogy a bepanaszolt üzlethelyiségükben kihelyezett tábla valóban hátrányosan érintette a babakocsival közlekedő kismamákat, és ígéretet tett az üzletvezető felelősségre-vonására. Kijelentette továbbá, hogy az eljárás tárgyát képező babakocsik kitiltásáról szóló tábla kitételével nem állt szándékában jogsértést elkövetni, és a jövőben is tiszteletben tartja az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. (Ebktv.) rendelkezéseit.

 

 A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.