EBH/651/2009

EBH/651/2009

 

A hatósághoz forduló kérelmező szerint egy iskolafogászati tevékenységet ellátó  fogszakorvos, mint egészségügyi szolgáltató megsértette az egyenlő bánásmód követelményét,  amikor gyermekének, a gyermekkori autizmusban, pervazív fejlődési zavarban szenvedő  kiskorúnak a fogorvosi ellátását megtagadta.

 

Kérelmező szerint a fogszakorvos a kiskorúval szemben hátrányos megkülönböztetést  alkalmazott fogyatékossága miatt. Fenti bánásmód miatt Kérelmezőnek 24.500,-Ft kára is  keletkezett, mert gyermekének az ingyenes iskolafogászati ellátás helyett külön díjazásért  magán-fogorvos szolgáltatását kellett igénybe vennie.

 

A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, mely során a felek egymással egyezségre  jutottak. Az eljárás alá vont fogszakorvos sajnálatát fejezte ki, és bocsánatot kért  kérelmezőtől, amiért a gyermek kiskorú fogászati kezelését a fogyatékosságából adódó  nehézségek miatt nem végezte el, és erre a későbbiek során sem tett javaslatot, kísérletet.  A fogszakorvos nyilatkozott arról, hogy a jövőbeni szakorvosi tevékenysége során  megtartja a fogyatékos gyermekekkel szembeni egyenlő bánásmód követelményét,  ahogy erre mindig is törekedett, valamint vállalta, hogy a kiskorút fogászati ellenőrzés,  ellátás céljából rendelőjében akár több alkalommal is fogadja, és amennyiben szükséges,  kezelésben részesíti. Kérelmező fentieket, azon belül eljárás alá vont bocsánatkérését  elfogadta, a Hatóság pedig az egyezséget jóváhagyta.