EBH/65/2009

EBH/65/2009

 

A Kérelmező sérelmezte, hogy 50%-os munkaképesség-csökkenése miatt hátrányos megkülönböztetés  érte egy munkáltató részéről, amikor vasipari betanított munkára jelentkezett, ahol lehetőségként szó  esett az esztergályos munkakörről is. Az orvosi szakvélemény szerint Kérelmező könnyű fizikai munkát  végezhetett irányítás mellett, balesetveszélyes, nehéz fizikai munkakörben megosztott figyelmet, fokozott  koncentrációt igénylő munkakörben való foglalkoztatása nem volt javasolt. Kérelmezőt nyilatkozata  szerint ezen záradékra, továbbá – 10 éves gyakorlata ellenére - a CNC munkagép kezelésére vonatkozó  bizonyítvány hiányára hivatkozva utasította el a munkáltató.

 

A hatóság által tartott tárgyaláson az Eljárás alá vont előadta, hogy minden jelentkezőt elküldenek  üzemorvosi vizsgálatra, azonban azon Kérelmező – aki szerint erről szó sem esett - nem kívánt  megjelenni, korábbi munkaköreiről nem csatolt hivatalos iratot, így ezen a ponton elakadt a felvételi  eljárás. Felajánlották Kérelmezőnek, hogy egy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cégnél  próbáljon jelentkezni, továbbá hogy amennyiben nem találnak CNC esztergagép kezelői végzettséggel  rendelkező szakembert, megfelelő próbamunka esetén alkalmazhatják. Az utóbbira azonban nem került  sor, mivel felvettek hat szakképesítéssel rendelkező munkavállalót.

 

A tárgyaláson a felek egyezséget kötöttek, melyben az Eljárás alá vont sajnálatát fejezte ki a  Kérelmezővel a munkára való jelentkezésekor történtekért és bocsánatot kért tőle, nyilatkozott  arról, hogy a jövőben a felvételi eljárás során fokozott figyelmet fordít a munkaképesség-  csökkenéssel rendelkező munkavállalókkal való megfelelő, egyenlő bánásmódra, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre. Az Eljárás alá vont tudomásul vette, hogy amennyiben a jövőben  Kérelmezővel szemben nem az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járnak el, úgy ő  újabb hatósági eljárást kezdeményezhet.  A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.

 

  1. február