EBH/673/2008

EBH/673/2008

 

 

 

Kérelmező 2007. szeptemberétől határozott idejű munkaszerződéssel állt egy cég  alkalmazásában. Mivel munkájával felettesei meg voltak elégedve, ezért abban bízott, hogy  szerződése meghosszabbításra kerül. 2008. februárjában megállapításra került, hogy  panaszos gyermeket vár, majd munkáltatója 2008. március elején közölte Kérelmezővel, hogy  lejáró munkaszerződése nem kerül meghosszabbításra. A lánya képviseltét ellátó  Édesanyának a munkáltató területi managere telefonon meg is erősítette, hogy a döntés  indokául a terhesség ténye szolgált.

 

A hatóság a Kérelmező munkáltatójával szemben megindította az eljárást. A hatóság által  tartott tárgyaláson az eljárás alá vont nem zárkózott el az egyezség megkötésének  lehetőségétől, melyhez panaszos is hozzájárult.  Az egyezségben az eljárás alá vont intézmény igazgatója kötelezettséget vállalt arra, hogy a  jövőben munkavállalóit érintő döntéseinek meghozatalakor nagyobb körültekintéssel jár el és  munkáltatói intézkedéseit a gazdasági szempontok mellett az alkalmazottak egyéni  életkörülményeinek figyelembe vétele mellett hozza meg. Az eljárás alá vont vállalta, hogy  panaszosnak egy olyan lehetőséget biztosít, hogy amennyiben a gyermekgondozási segély,  illetve gyermekgondozási díj lejárta után szeretne újra a munkáltatónál dolgozni, úgy erre  határozatlan időtartamú munkaszerződés megkötés keretében lehetőséget biztosít.  Kérelmező a munkáltató bocsánatkérést elfogadta és munkavállalási szándékát, munkába  állásának várható időpontját megelőzően egy hónappal, írásban jelzi a munkáltatónak.

 

 A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

  1. augusztus 4.