EBH/681/2010

EBH/681/2010

 

 

 78 éves kérelmező vásárlói,- és hitelkártya igénylési kérelemmel fordult egy budapesti bankhoz. A  bank a hiteligénylésre vonatkozó kérelmet elutasította, a kérelmező annak okát előrehaladott  életkorában látta, ezért kérte a hatósági eljárás lefolytatását.

 

 Az eljárás alá vont érdemi ellenkérelmében hitelbírálati döntése alapjául belső rendjére,  kockázatkezelési normáira, üzletszabályzatára, valamint verifikációs kézikönyvére hivatkozott, az  egyenlő bánásmód követelménye megsértését azonban tagadta.

 

 A kérelmező elfogadta az eljárás alá vont azon ajánlatát, miszerint a bank módosítja a  verifikációs kézikönyvét különös tekintettel és figyelemmel az egyenlő bánásmód  követelményeire, így az ügy egyezséggel lezárult.