EBH/689/2008

EBH/689/2008

 

A panaszos kérelemmel fordult a hatósághoz, melyben sérelmezte, hogy munkáltatója  szakszervezeti tevékenysége okán az általa ellátott körzetek között folyamatosan, indokolatlanul áthelyezi, melynek eredményeként munkabére ugyan hivatalosan nem   csökkent, de bizonyos többletjuttatásokban nem részesül. Panaszos azt is elmondta, hogy a   mellé beosztott kollégák kevesebb tudással rendelkeznek, ezért Neki rendszeresen egy-másfél  órával hamarabb kell kezdenie és délutánonként is tovább kell munkahelyén maradnia.   Kérelmező beadványában azt is sérelmezte, hogy közvetlen felettese egy alkalommal, vallási hovatartozása miatt bántó megjegyzést tett.

 

A hatóság az ügyben nyílt szóbeli tárgyalást tartott, melynek keretén belül Kérelmező, a  munkáltatói jogkör gyakorlója, panaszos közvetlen felettese és az érdekképviselet elnöke a  kérelemben felsorolt sérelmeket megbeszélés keretén belül tisztázták. Mivel panaszos  számára megfelelő eredmény volt, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlójával, illetve közvetlen  felettesével megbeszélhette kérelmének okait, egyúttal munkáltatója biztosította arról is, hogy írásbeli kérésére biztosítja számára a törvény által garantált munka időkedvezményt; ezért   kérelmének visszavonásáról döntött.

 

A hatóságra vonatkozó törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a hatóság az eljárást  végzéssel megszüntesse, ha az eljárás kérelemre indult és az ügyfél az érdemi határozat  jogerőre emelkedése előtt kérelmét visszavonta. Erre figyelemmel a hatóság az eljárást  megszüntette.

 

  1. július 8.