EBH/68/2008

EBH/68/2008

 

 

 

A Hatósághoz forduló ügyfél sérelmezte, hogy a polgármester a lakóhelye szerinti települési  önkormányzat által üzemeltetett falubusz szolgáltatás igénybevételét megtiltotta neki azért,  mert a község életét érintő kérdésekben a polgármesterével ellentétes álláspontot nyíltan  képviselt.

 

A Hatóság eljárást indított a települési önkormányzattal szemben, miután a kérelmező védett  tulajdonságaként fogadta el, hogy 2006-ban, majd 2007-ben, az általános és az időközi  települési önkormányzati választásokon a polgármester kihívójaként indult, ráadásul azóta  több alkalommal a polgármester döntéseit az ügyészség, illetve a közigazgatási hivatal előtt  támadta meg. A kérelmezőt ért hátrány pedig az volt, hogy a polgármester megtiltotta a  szolgáltatást ellátó falugondnoknak, hogy kérelmezőt a buszra felengedje. A kérelmező által  fenti intézkedés ellen, az önkormányzatnál tett panasz kivizsgálását követően a képviselő-  testület határozatban erősítette meg a polgármester döntését, mivel nem találta azt  hátrányosan megkülönböztetőnek. A vonatkozó helyi rendelet a falubusz szolgáltatás  biztosítását az óvodások és általános iskolások nevelési intézménybe, a betegek orvoshoz, az  idősek napközi otthonba, valamint a munkanélküliek munkaügyi központba való szállítása  mellett a kórházi és szociális otthoni látogatásra, a tömegközlekedéshez való csatlakozásra, a  családi eseményekre, a nagybevásárlásra, valamint az önkormányzati és települési  rendezvényekre való szállítás esetén teszi kötelező önkormányzati feladattá. A kialakult  gyakorlat szerint azonban a község lakosai egyéb esetekben is igénybe veszik azt,  amennyiben a buszon szabad hely van, mert erre vonatkozó kifejezett tiltást a rendelet nem  tartalmaz.

 

A Hatóság az ügyben megállapította a jogsértést, mert kérelmező a védett tulajdonságát  és az őt ért hátrányt valószínűsítette, míg az eljárás alá vont a megkülönböztetés ésszerű  indokát nem bizonyította. A hatóság döntésében kiemelte, hogy a hatályos hazai és  közösségi jogi szabályozás értelmében panasszal és a közérdekű bejelentéssel bárki  fordulhat a tárgykörben eljárásra jogosult szervhez, és a panaszost, illetőleg a bejelentőt  nem érheti hátrány emiatt. A Hatóság a települési önkormányzatot a jövőbeni  jogsértéstől eltiltotta, és elrendelte a határozat nyilvánosságra hozatalát a Hatóság  honlapján, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján 90 napra.