EBH/68/2010

EBH/68/2010

 

  

 Kérelmező munkáltatója ellen kérte a hatósági eljárás lefolytatását arra hivatkozással, hogy szülési  szabadságáról visszatérve munkáltatója nem biztosította számára a munkavégzéshez szükséges  feltételeket és két alkalommal is indokolatlanul figyelmeztetésben részesítette. A kérelmező  álláspontja szerint minderre anyaságával, mint védett tulajdonságával összefüggésben került sor,  mivel munkáltatója nem kívánta őt, mint kisgyermekes anyukát tovább foglalkoztatni.

 

A munkáltató az egyenlő bánásmód követelmények megsértését tagadta, a kérelmező állításával  ellentétben a panaszos felróható magatartására hivatkozott, álláspontja szerint maga a kérelmező  szegte meg számos alkalommal munkavégzésből eredő lényeges kötelezettségét.

 

A felek kölcsönös egyeztetést folytattak le, vitás kérdésekben megállapodtak, így a hatósági  eljárás felfüggesztése mellett egyezséget kötöttek. Az eljárás alá vont anélkül, hogy elismerte  volna az egyenlő bánásmód megsértését, sajnálatát fejezte ki, amiért intézkedései a kérelmező  emberi méltóságát sérthették, vagy abból azt a következtetést vonhatta le. A felek a munkaviszony  megszűntetése mellett döntöttek, egymással kölcsönösen elszámoltak, így a hatóság az egyezséget  jóváhagyta.