EBH/695/2010

EBH/695/2010

   

 

Egy jogvédő szervezet azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy az egyik hirdetési újság  online felületén olyan szövegű álláshirdetés jelent meg, amely hátrányosan megkülönbözteti a  jelentkezőket mind a nemük, mind az életkoruk alapján. A hirdetés szövege az alábbi volt,  pizzéria sörözőbe pultos felszolgáló lányt keresünk. Önállóan dolgozni tudó fiatal, jókedvű,  gyors, munkáját szerető hölgyek jelentkezését várjuk. Azonnali kezdéssel, ha van alkalmi  munkavállalói kis könyv és eü könyv.

 

A kérelemben, illetve a becsatolt álláshirdetésben foglaltak alapján a hatóság eljárást indított  az azt közzétevő céggel szemben, mely írásbeli nyilatkozatában vitatta, hogy a hirdetés okán  bármely személyt vagy csoportot hátrány ért volna, vagy ennek közvetlen veszélye fenn állt  volna. Előadta azt is, hogy az eljárás megindításának időszakában is különböző életkori  generációhoz tartozó munkavállalót foglalkoztat.  A hatóság az eljárás során tárgyalást tartott, melynek során a felek nyitottságot mutattak  egyezség megkötésére, ennek tartalmi elemeinek kidolgozása érdekében a hatóság eljárását  fel is függesztette.

 

Az egyezségben az eljárás alá vont elismerte, hogy az általa megjelentett álláshirdetés  tartalmában sértette az egyenlő bánásmód követelményét, ez azonban nem állt  szándékában, és azt a jövőben közzétételre kerülő álláshirdetései vonatkozásában, és az  azok alapján történő kiválasztási folyamatok során tiszteletben tartja. Az eljárás alá  vont vállalta, hogy amennyiben jelen egyezség megkötésének időpontját követően  álláshirdetést ad fel, az általa feladott tartalommal megegyező szövegezésű ellenőrző e-  mailt küld az álláshirdetésben megadott e-mail címétől eltérő, másik e-mail címére is.  Tudomásul vette ugyanakkor azt is, hogy az úgynevezett ellenőrző e-mail küldése nem  jelent automatikus mentesülést egy esetleges jövőbeni eljárás megindítása alól.  A kérelmező tudomásul vette az eljárás alá vont nyilatkozatát, és ezzel jelen eljárást  lezárnak tekintette.

 

 A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

  1. április 30.