EBH/713/2010

EBH/713/2010

 

 

 Kérelmező azzal a kérelemmel fordult a hatósághoz, hogy az állapítsa meg, miszerint a bepanaszolt  gazdasági társaság az egyenlő bánásmód hatóság követelményét megsérti, amikor magyar  állampolgárok számára eltérő feltételekkel teszi lehetővé az általa fenntartott halásztó használatát.  A Kérelmező kérte az eljárás alá vont horgászati szabályzata azon pontjának felülvizsgálatát, mely  értelmében magyar horgászok csupán naponta reggel 8 órától délután 18 óráig horgászhatnak.

 

A kérelem alapján indult hatósági eljárásban a diszkriminatív horgászati szabályzat vonatkozásában  kezdetben az eljárás alá vont csupán fordítási hibára hivatkozott, későbbi érdemi nyilatkozatában,  nevezetesen a kérelmezőhöz írt levelében azonban nyíltan elismerte, hogy osztrák tulajdonosként a  magyar állampolgárokban csalódott, bennük már nem bízik korábbi sorozatos hal-lopások és a  horgásztó kiüresítése miatt, így a sérelmezett horgászati feltételeket ténylegesen rájuk szabta.

 

A hatóság tárgyalás tartását az ügyben mellőzte tekintettel arra, hogy az ügy ténybeli és jogi  megítélése egyszerű, annak eldöntésére iratok alapján mód és lehetőség kínálkozott.

 

 A rendelkezésre álló adatok alapján a hatóság az eljárás alá vontat eltiltotta a jövőbeni  jogsértéstől, valamint elrendelte a határozat anonimizált formájának a hatóság honlapján  történő közzétételét.