EBH/714/2009

EBH/714/2009

 

A 76 éves kérelmező személyi kölcsönt szeretett volna felvenni, ezért a Bank internetes  oldalán fia online hiteligénylést töltött ki számára, személyes adatainak beírását követően  azonban a rendszer a kérelmet azonnal „visszadobta”. A bank online tájékoztatója a  kölcsönszerződés megkötésének alapfeltételeként 23-72 év közötti életkort határozott meg, a  hitel teljes futamideje alatt.

 

A bank előadta, hogy az életkori korlátozást a jogszabályi követelményeknek megfelelő  felelős hitelezés körében alakította ki, a Hatóság vizsgálatai kapcsán azonban a közelmúltban  úgy alakította át a hitelbírálati szempontokat, hogy megszüntette a pusztán életkori alapon  történő döntés lehetőségét. Elismerte ugyanakkor, hogy a kérelmező által jelzett időpontban a  honlapján még ténylegesen szerepelt a sérelmezett életkori korlát, azóta azonban folyamatos  átállásra került sor, amit a bank iratokkal igazolt. Az iratokból az is kiderült, hogy a bank  továbbra is egyfajta korlátozást alkalmaz, amikor kimondja, hogy „Amennyiben az igénylő a  hitel lejáratakor betöltötte 72-ik életévét, úgy maximum 36 hónap futamidőre és maximum  500.000 forint hitelösszegig hitelezhető”. A Hatóság az ügyben megismert pénzintézeti  gyakorlat tekintetében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének állásfoglalását is  figyelembe vette, mely szerint: a bank korábban alkalmazott megoldása nem tekinthető  helyesnek, mert olyan megkülönböztetést tartalmaz, ami sérti azon elv érvényesülését, hogy  ne kerüljön az ügyfél hátrányosabb pozícióba életkora miatt, méltánytalan az igényelhető  összeg korlátozása is. Az ügyben a hitelkérelem elutasításának oka minden más tényező  vizsgálata nélkül a kérelmező életkora volt, amit a bank nem tudott hitelt érdemlően cáfolni.

 

A Hatóság a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását megtiltotta, egyben hárommillió  forint összegű bírság megfizetését, és határozata 90 napra történő nyilvánosságra  hozatalát rendelte el. Fentiek oka, hogy a bank jogsértő gyakorlata által érintett  hiteligénylők száma a kérelmező személyén túl is jelentős lehetett, és a bank a jogsértő  állapotot az eljárás befejezéséig lényegében megszüntette.