EBH/715/2010

EBH/715/2010

 

 

Egy menekült státuszú, szerb állampolgár panasszal fordult egy gépjármű finanszírozási  kölcsönnel foglalkozó hitelintézettel szemben, mert az álláspontja szerint menekült státuszára,  illetve nem európai uniós állampolgárságára tekintettel hátrányosabb feltételekkel-kezes  bevonása mellett- nyújtott volna számára gépjármú vásárláshoz kölcsönt. A panaszos  hivatkozott arra, hogy az átlagosnál jelentősen magasabb összegű munkabérrel rendelkezik,  ezen túl ingatlan tulajdonos. A kezes bevonásához megítélése szerint a hitelintézet azért  ragaszkodott, mert önmagában menekült státusza, illetve nem európai uniós állampolgársága  kockázatosabb ügyféllé tette. Hivatkozott a hitelintézet üzletszabályzatára is, mely eleve  kizárja a nem európai uniós állampolgárok, illetve menekültek számára a hitelezést. A  kérelmező hitelkérelmét a hitelintézet végül elutasította, melynek okát nem tárták a kérelmező  elé.

 

A hitelintézet arra hivatkozott, hogy a hitelbírálatkor nem volt tudomása a panaszos menekült  státuszáról, mert az arra vonatkozó dokumentumok már az előzetes hitelbírálat megtörténtét  követően érkeztek meg hozzá. A kezes bevonására nem szerb állampolgársága miatt volt  szükség, hanem a hitelügyletet önmagában kockázatossá tette az igényelt kölcsön összege, a  futamidő, továbbá az is, hogy a panaszos ingatlana jelzáloggal terhelt. A hitelintézet a  kérelmet végül elutasította, aminek hivatkozása szerint nem az volt az indoka, hogy a  kérelmező nem kívánta kezes bevonásával felvenni a hitelt, hanem hogy a hitelkérelme  beadásakor nem valós adatokat szolgáltatott az eltartottak számát és családi állapotát illetően.  A kérelmező ezzel szemben arra hivatkozott, hogy már a hitelkérelem adatlapjának  kitöltésekor-melyhez az adatokat bediktálta a hitelügyintézőnek és a kitöltést követően arról  másolatot nem kapott- jelezte, hogy házas, sőt a kitöltéskor gyermeke is vele volt. A  hitelügyintéző ugyanakkor a hitelkérelem elküldését követően jelezte a hitelintézet központja  felé, hogy a kérelmező házas, és az eljárás során bebizonyosodott, hogy erre még a  hitelbírálatot megelőzően sor került. Mindebből a hatóság megállapította, hogy a hitelkérelem  elutasításának nem lehetett indoka a valótlan adatközlés, mert már az előzetes hitelbírálatra is  annak ismeretében került sor, hogy a kérelmezőnek van házastársa. A kezesség bevonása  kapcsán a hatóság megvizsgálta, hogy az adott autókereskedésből a vizsgált időszakban  milyen hitelkérelmek érkeztek és a benyújtók paraméterei hasonlóak vagy megegyeznek-e a  kérelmezőével. A 107 hitelkérelem átvizsgálását követően a hatóság arra a megállapításra  jutott, hogy nem volt olyan hitelkérelmező, aki a kérelmezővel összehasonlítható helyzetben  lévőnek minősül. A külföldi állampolgároktól érkező országos szintű hitelkérelmekről készült  kimutatásból pedig megállapította a hatóság, hogy önmagában a külföldi állampolgárság, de  még a nem európai uniós állampolgárság sem vezet automatikusan a kezes bevonásához, bár  esetükben kimutathatóan gyakrabban élt a hitelintézet e szerződési biztosítékkal. A hatóság  nem tekinthetett el attól, hogy a hitelbírálat számos körülmény figyelembe vételével történik,  az ügyfél kockázatát nem lehet önmagában egyik vagy másik paraméterre alapozni, így nem  lehetett az eljárás során minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy a kérelmező szerb  állampolgársága, illetve menekült státusza vezetett-e ahhoz, hogy a hitelintézet kezes  bevonását írta elő. Ebben a kérdésben megalapozott döntést csak abban az esetben lehetett  volna hozni, amennyiben a kérelmezővel van más, összehasonlítható helyzetben lévő ügyfél.  A hitelkérelem elutasítása kapcsán a hatóság megállapította, hogy annak viszont nem lehetett  oka a hitelintézet védekezéséül felhozott indok-valótlan adatszolgáltatás- , hiszen bizonyítást  nyert, hogy a kérelmező családi állapotáról már a hitelbírálatot megelőzően volt tudomása a  hitelintézetnek.  A hatóság a fentiek alapján a kérelemnek részben helyt adott, tekintve, hogy a hitelkérelem  elutasítása kapcsán a hitelintézet által védekezéséül felhozott kimentés nem volt valós.

 

 A hatóság elrendelte határozatának 90 napra történő nyilvános közzétételét és eltiltotta  a hitelintézetet a jövőbeni jogsértés tanúsításától.