EBH/723/2008

EBH/723/2008

 

 

Egy látássérülteket képviselő egyesület, mint közérdekű igényérvényesítésre jogosult  sérelmezte, hogy D. gyógyszer forgalmazó nem küldte meg a 2005. október 30-a után indult  forgalomba hozatali eljárásban engedélyezett gyógyszerek betegtájékoztatóit az általuk kért  formátumban, Braille írású és nagyított betűs változatban 100 példányban, továbbá  elektronikusan .

 

A hatóság tárgyalást tartott az ügyben, melyet követően a felek egyeztető tárgyalásokat  folytattak egymással a kérelemben foglaltak teljesítése érdekében. Ezt követően a hatóság  előtt a felek egyezséget kötöttek, mely szerint:  - az eljárás alá vont nyilatkozott arról, hogy a tárgyalást megelőzően Kérelmező  rendelkezésére bocsátotta Braille- és nagyított betűs formátumban 100 példányban,  továbbá elektronikusan a Kérelmezővel egyeztetett gyógyszerek betegtájékoztatóit,  - Kérelmező ezt elfogadta, az egyezségben foglaltak teljesülését igazolta.

 

 A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.

 

  1. június