EBH/731/2008

EBH/731/2008

 

 

 

Egy látássérülteket képviselő egyesület, mint közérdekű igényérvényesítésre jogosult  sérelmezte, hogy A. gyógyszer forgalmazó nem küldte meg a 2005. október 30-a után indult  forgalomba hozatali eljárásban engedélyezett gyógyszerek betegtájékoztatóit az általuk kért  formátumban, Braille írású és nagyított betűs változatban 100 példányban, továbbá  elektronikusan.

 

A hatóság tárgyalást tartott az ügyben, melyen a felek kezdeményezték az eljárás  felfüggesztését tekintettel arra, hogy egyeztető tárgyalásokat kezdeményeznek egymással a  kérelemben foglaltak teljesítése érdekében. Az egyeztetéseket követően a hatóság előtt a  felek egyezséget kötöttek, mely szerint:  - az eljárás alá vont nyilatkozott arról, hogy a tárgyalást megelőzően Kérelmező  rendelkezésére bocsátották Braille- és nagyított betűs formátumban 100 példányban,  továbbá elektronikus formátumban a Kérelmezővel egyeztetett gyógyszerek  betegtájékoztatóit,  - Kérelmező ezt elfogadta, az egyezségben foglaltak teljesülését igazolta.

 

 A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.

 

  1. június