EBH/732/2008

EBH/732/2008

 

  

 Egy látássérülteket képviselő egyesület, mint közérdekű igényérvényesítésre jogosult  sérelmezte, hogy C. forgalmazó nem küldte meg a 2005. október 30-a után indult forgalomba  hozatali eljárásban engedélyezett gyógyszerek betegtájékoztatóit az általuk kért  formátumban, Braille írású és nagyított betűs változatban 100 példányban, továbbá  elektronikusan .

 

 A hatóság tárgyalást tartott az ügyben, melyen a felek kérték az eljárás felfüggesztését  tekintettel arra, hogy egyeztető tárgyalásokat kezdeményeznek egymással a kérelemben  foglaltak teljesítése érdekében. Ezt követően a hatóság előtt a felek egyezséget kötöttek, mely  szerint:  - az eljárás alá vont nyilatkozott arról, hogy a tárgyalást követően az egyezségben rögzített  határidőn belül Kérelmező rendelkezésére bocsátja Braille- és nagyított betűs  formátumban 100 példányban, továbbá elektronikusan a Kérelmezővel egyeztetett  gyógyszerek betegtájékoztatóit,  - Kérelmező ezt elfogadta.

 

 A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta, melyet követően Kérelmező az  egyezségben rögzítettek szerint az abban foglaltak teljesülését igazolta.

 

  1. június