EBH/732/2009

EBH/732/2009

 

Az Oktatási Hivatal bejelentéssel fordult a hatósághoz, melyben leírta, hogy egy vidéki  település általános iskolája önálló intézményként működik 1-4. osztályos alsó tagozattal, a  község felső tagozatos gyermekei pedig egy, az adott települést is magában foglaló Fenntartói  Társulás iskolájában folytatják tanulmányaikat. A Fenntartói Társulás 2009. június 30-i  hatállyal felmondta a településsel kötött társulási megállapodást, ami miatt a község nehéz  helyzetbe került, a környező települések pedig nem mutattak készséget a településen lakó  általános iskolás tanulók fogadására. Az Oktatási Hivatal rendelkezésére álló információk  szerint, nem lehetett kizárni, hogy a döntés hátterében szegregációs szándék húzódott meg.

 

A hatóság az ügyben hivatalból indított eljárást a Fenntartói Társulást az adott község mellett  alkotó, és a sérelmezett döntést hozó, másik két település önkormányzatával szemben,  melyeket képviselő polgármesterek írásbeli nyilatkozatukban visszautasították a szegregációs  szándékot, valamint, hogy megsértette volna az egyenlő bánásmód követelményét. Közölték,  hogy a sérelmezett döntésnek költségvetési okai voltak.  A hatóság által tartott tárgyaláson, mind a három településvezető, illetve az érintett társulási  fenntartásban álló oktatási intézmény vezetője is nyitottságot mutatott egy egyezség  létrehozására, melynek kidolgozása érdekében az eljárás harminc napra felfüggesztésre került,  melynek lejártát követően a felek között egyezség aláírására került sor.

 

Az egyezség szerint a Fenntartó Társulás általános iskolájában a már 2008/2009-es  tanévben is tanulói jogviszonnyal rendelkező a Társulásból kiváló községből bejáró  tanulók nevelését, oktatását az oktatási intézmény továbbra is biztosítja, vagyis a  Társulási megállapodás felmondására felmenő rendszerben kerül sor. Ezzel egyidejűleg  a kivált község önkormányzata szintén felmenő rendszerben visszaállítja az általános  iskolai felső tagozatos oktatást a településen. A Fenntartó Társulás által működtetett  oktatási intézmény vállalta, hogy az érintett községek cigány kisebbségi  önkormányzataival bővíti az együttműködést azzal, hogy kéthavonta, a cigány  kisebbségi önkormányzatok elnökeit meghívja azon tantestületi értekezletekre,  melyeken áttekintésre és megbeszélésre kerülnek az oktatási intézményben az adott  időszak alatt a tanulókkal kapcsolatosan felmerülő, illetve a diákok iskolai életére  hatással levő események.  A Társulásból kiváló település önkormányzata vállalta, hogy közcélú foglalkoztatottként  egy személy kísérőt biztosít a tömegközlekedési eszközökön azon tanulók számára, akik  fennálló tanulói jogviszonyuk alapján általános iskolai tanulmányaikat a 2010/2011-es és  az elkövetkező kettő tanévben a Fenntartói Társulás oktatási intézményének felső  tagozatának hatodik, hetedik, illetve nyolcadikos évfolyamain folytatják, illetve fejezik  be.

 

 A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

  1. augusztus 31. .