EBH/733/2008

EBH/733/2008

 

Egy látássérülteket képviselő egyesület, mint közérdekű igényérvényesítésre jogosult  sérelmezte, hogy B. forgalmazó nem küldte meg a 2005. október 30-a után indult  forgalomba hozatali eljárásban engedélyezett gyógyszerek betegtájékoztatóit az általuk kért  formátumban, Braille írású és nagyított betűs változatban 100 példányban, továbbá  elektronikusan.

 

A hatóság tárgyalást tartott az ügyben, melyen a felek kérték az eljárás felfüggesztését  tekintettel arra, hogy egyeztető tárgyalásokat kezdeményeznek egymással a kérelemben  foglaltak teljesítése érdekében. Ezt követően a hatóság előtt a felek egyezséget kötöttek, mely  szerint:  - az eljárás alá vont nyilatkozott arról, hogy a tárgyalást megelőzően Kérelmező  rendelkezésére bocsátották Braille- és nagyított betűs formátumban 100 példányban,  továbbá elektronikusan a Kérelmezővel egyeztetett gyógyszerek betegtájékoztatóit,  - Kérelmező ezt elfogadta, az egyezségben foglaltak teljesülését igazolta.

 

 A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.

 

  1. június