EBH/735/2009

EBH/735/2009

 

Kérelmező szerint a helyi önkormányzat megsértette az egyenlő bánásmód követelményét,  mert a helyi napköziotthonos óvoda fenntartójaként a kérelmező törvényes képviselete és  nevelése alatt álló kiskorú, mint sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének  feltételeit nem biztosította. A beadvány szerint a gyermek hat hónapos kora óta DSGM  terápiában és korai fejlesztésben részesült, a vonatkozó szakvélemény szerint mozgássérülése  miatt sajátos nevelési igényű, ugyanakkor normális óvodába integrálható, ottani elhelyezése  kifejezetten javasolt. Kérelmező fentiek miatt kérte a kiskorú felvételét az önkormányzat által  fenntartott óvodába, de kérelme elutasításra került. Kérelmező álláspontja szerint az  önkormányzat azzal, hogy gyermeke óvodai nevelésének feltételeit nem biztosította, a kiskorú  fogyatékossága miatti hátrányos megkülönböztetést alkalmazott.

 

A Hatóság az ügyben az önkormányzattal szemben eljárást indított, majd a felek részvételével  tárgyalást tartott. A tárgyaláson elhangzottak alapján a felek az alábbi tartalmú írásos  egyezséget kötötték meg egymással.

 

Az önkormányzat vállalta, hogy jegyzője a kiskorú óvodai nevelésének megoldása  céljából haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a szomszédos község önkormányzatával és  kezdeményezi, hogy az ott található napköziotthonos óvodába a gyermek felvételre  kerüljön. Az önkormányzat vállalta továbbá, hogy ebben az esetben a gyermek óvodába  szállításának útiköltségéhez a később megállapítandó feltételek szerint támogatást nyújt.  Az önkormányzat az általa fenntartott óvoda vezetőjével történt egyeztetés alapján  kijelentette, hogy az óvoda a jövőben is fogadni kész a gyermeket azokon a napokon,  amikor kérelmező állandó felügyeletét személyesen biztosítani tudja. Kérelmező  ugyanakkor vállalta, hogy a gyermeke állapotában az utóbbi egy év során bekövetkezett  változások okán újabb szakértői vélemény elkészítését kezdeményezi az illetékes  szakértői bizottságnál. A Hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.