EBH/761/2010

EBH/761/2010

 

 

Egy jogvédő szervezet azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy az egyik hirdetési újságban  olyan szövegű álláshirdetés jelent meg, amely életkoruk alapján hátrányosan megkülönböztette a  jelentkezőket. A hirdetés szövege az alábbi volt, „Ruházati boltokba vagyonőröket keresünk  Budapest területére, 40 éves korig”

 

A kérelemben, illetve a becsatolt álláshirdetésben foglaltak alapján a hatóság eljárást indított az azt  közzétevő céggel szemben, mely írásbeli nyilatkozatában félreértésre hivatkozott a hirdetéssel  kapcsolatban. Előadta azt is, hogy az eljárás megindításának időszakában is különböző életkori  generációhoz tartozó munkavállalókat foglalkoztat. A hatóság az eljárás során tárgyalást tartott,  melynek során a felek egyezséget kötöttek.

 

Az egyezségben az eljárás alá vont elismerte, hogy az általa megjelentett álláshirdetés  tartalmában sértette az egyenlő bánásmód követelményét, ez azonban nem állt szándékában,  és azt, a jövőben közzétételre kerülő álláshirdetései vonatkozásában, és az azok alapján  történő kiválasztási folyamatok során tiszteletben tartja. Az eljárás alá vont vállalta 1 napos  antidiszkriminációs tréning megrendelését egy emberi jogi diszkrimináció témájában  akkreditációval rendelkező szervezettől, az egyezség aláírásától számított 45 napon belül,  amelyen a cég felsővezetői, illetve a vidéki kirendeltségek vezetői vesznek részt. A kérelmező  tudomásul vette az eljárás alá vont nyilatkozatát, és ezzel jelen eljárást lezárnak tekintette.  A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

  1. július