EBH/762/2009

EBH/762/2009

 

 

Kérelmező azért fordult a Hatósághoz, mert álláspontja szerint egy hitelintézet életkora miatt zárta ki az általa kínált Gyorskölcsön igénybevételére jogosultak köréből. A panasz szerint Kérelmező 2009. márciusában kereste fel hitel után tapogatózva a bank egyik fiókját, ahol megtalálta a Gyorskölcsön tájékoztatóját. Ebben az állt, hogy annak igénybevétele csak 22-65 éves életkor között lehetséges, amit a bankfiók alkalmazottja is megerősített. Kérelmező kifejtette, hogy jelentős összegű jövedelemmel és vagyonnal rendelkezik, ezért is különösen durva megkülönböztetésnek érzi a kora miatti kizárását a hitelfelvevők közül.

 

A Hatóság az eljárás során írásban szerezte be a hitelintézet érdemi nyilatkozatát.

 

Az osztott bizonyítás szabályai szerint – tekintettel arra, hogy Kérelmező hitelt érdemlően igazolta az őt ért hátrányt és védett tulajdonságát – a Hatóság előtt eljárás alá vontnak kellett bizonyítania, hogy megtartotta, vagy a konkrét jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét. Eljárás alá vont nem tagadta, hogy korábban létezett életkori határ a Gyorskölcsön esetében, ugyanakkor kimentésként adta elő, hogy 2009 elejétől folyamatosan vezetett be a nyugdíjasoknak szánt speciális termékeket, ezek közül a módosított Személyi Kölcsön, illetve a Nyugdíjas Folyószámlahitel megfelelő termék lehet kérelmező számára is. A Bank hiánypótlással egyidejűleg megküldött levelében tájékoztatta a hatóságot arról is, hogy a termékek átdolgozása, és azok vonatkozásában az esetleges még meglévő felső igénylési korhatár eltörlése iránt intézkedéseket kezdeményezett. A Gyorskölcsön forgalmazása időközben megszűnt. Noha eljárás alá vont erre nem hivatkozott, a hatóság fontosnak tartotta leszögezni: nem szolgálhat kimentés alapjául az a tény, hogy kérelmező konkrét kölcsönigénylést nem nyújtott be, mivel a jogsértő igénylési feltételeket tartalmazó brosúra és az azt megerősítő ügyintézői tájékoztatás érthetően eltántoríthatta őt attól, hogy a biztos elutasítás tudatában is megtegye ezt. A hatóság megállapította, hogy a Személyi Kölcsön az eset időpontjában szintén csak életkori határral volt igénybe vehető, míg a Nyugdíjas Folyószámlahitel több lényeges elemében eltér a Gyorskölcsöntől, így nem tekinthető utóbbi alternatívájának.

 

Fentiekre tekintettel a Hatóság megállapította, hogy eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és az alábbi szankciókat alkalmazta: · megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását · elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 6 hónapra történő nyilvánosságra hozatalát a Hatóság és a jogsértő honlapján, valamint · 2.500.000 forint bírságot szabott ki.

 

  1. június