EBH/76/2010

EBH/76/2010

 

 

Kérelmező évek óta állt egy budapesti vállalat alkalmazásában, ahol munkájával meg voltak  elégedve, azzal kapcsolatban sem írásbeli, sem szóbeli figyelmeztetésben nem részesült.  Panaszos elmondása szerint a személyével szembeni magatartás akkor változott meg, amikor  a munkáltatói jogkör gyakorlója értesült egy magánlevél megírásáról, melyben az  élettárásával szemben tapasztalt és általa zaklatásként megélt magatartással kapcsolatban  tanácsot kért, annak okán szót emelt. Ezt követően munkahelyi helyzete, így munkavégzésének  helye is megváltozott, mely kérelmezőnek erkölcsi és anyagi hátrányt is jelentett.  Panaszos megítélése szerint az áthelyezés valódi indoka az volt, hogy munkáltatója ezzel  kívánta megtorolni az élettárásával szemben tapasztalt magatartással szembeni fellépését.

 

A hatóság a kérelemben, illetve panaszos személyes meghallgatásán elhangzottak alapján  eljárást indított az adott céggel szemben, mely írásbeli nyilatkozatában kifejtette, hogy a  kérelmezővel szembeni intézkedésnek, különös tekintettel áthelyezésének a munkavégzéssel  összefüggő okai voltak, valamint a vállalat gazdasági indokai is ezt tették szükségessé. A  munkáltató intézkedés semmilyen összefüggésben nem állt a kérelmező élettársával történtek  szóvá tételével.  A hatóság által tartott tárgyaláson a felek nyitottságot mutattak egy egyezség létrehozására.

 

Az egyezségben a kérelmező jelenlegi munkáltató jogkör gyakorlója vállalta, hogy egy  éven belül megvizsgálja annak lehetőségét, az eljárás alá vont vállalti érdekeinek, és az  egyéb munkajogi, foglalkoztatási szabályzatoknak a szem előtt tartása mellett kérelmező  visszahelyezésére sor kerülhet-e, valamint kinyilatkoztatta, hogy a kérelmező, mint  ahogy valamennyi irányítása alatt tevékenykedő munkavállaló munkavégzését annak  minősége alapján ítéli meg. Az eljárás alá vont jelen egyezség keretében vállalta, hogy az  abban foglalt vállalásokat a kérelmező mindenkori munkáltatói jogkörének  gyakorlójával betartatja.  A kérelmező tudomásul vette, hogy az eljárás alá vont, illetve a munkáltatói jogkör  gyakorlójának fenti vállalása nem eredményez mérlegelés nélküli, automatikus  visszahelyezési kötelezettséget, a döntés meghozatalában szerepet játszik az eljárás alá  vont gazdasági érdekei, és egyéb tárgyi feltételei.

 

A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

  1. április 29.