EBH/785/2010

EBH/785/2010

 

 

Panaszos sérelmezte, hogy munkáltatója a tartós távollét (terhességi-gyermekágyi segély, GYED) ideje alatt nem fizette utána az önkéntes nyugdíjpénztári tagság havi díját, a távollét ideje alatt egy alkalommal a többi dolgozóval ellentétben panaszos nem kapta meg a karácsonyi ajándékutalványt, továbbá az évi rendes szabadság idejére nem kapott cafeteria juttatást, mint ahogy állásidőre vonatkozóan sem kapott egyéb béren kívüli juttatást.

 

Az eljárás során tartott tárgyaláson az eljárás alá vont a béren kívüli juttatási rendszer szabályzatára hivatkozva előadta, hogy azon munkavállalók részére, akiket működési körébe eső okból nem tud foglalkoztatni azoknak nem jár effajta juttatás. A tárgyaláson az ügyfelek egyezséget tudtak kötni az éves rendes szabadság idejére vonatkozó cafeteria juttatás kifizetéséről, azonban a Kérelmező általi egyéb sérelmek esetében a hatóság folytatta a bizonyítási eljárást, és azokat egyenként vizsgálta. Az ajándékutalvány kifizetés elmaradásának tárgyában a hatóság megállapította a jogsértést, hisz más, a Kérelmezővel összehasonlítható helyzetben lévő másik személy is megkapta az plusz juttatást, aki az adott tárgyévben szintén sok időt töltött betegszabadságon. Eljárás alá vont azon védekezése, miszerint az utalvány kifizetése a munkavégzéshez volt kötve, ezért nem volt helytálló. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagság fizetésének vonatkozásában a hatóság elfogadta a munkáltató azon érvelését, hogy a terhességi-gyermekágyi segély, illetve GYED ideje alatt a Kérelmező nem volt jogosult illetményre, ténylegesen nem végzett munkát valamint távolléte meghaladta a 30 napot. Az állásidő alatti cafetéria juttatás elmaradásának vonatkozásában a hatóság megalapozottnak találta a kérelmet, hiszen a Kérelmező önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy amikor GYES melletti munkavégzésre jelentkezett, a munkáltató nem tudta őt ellátni munkával, így állásidőre kényszerült. A hatóság nem fogadta el az eljárás alá vont védekezését, miszerint csak a GYES melletti aktív munkavállalók jogosultak cafetéria juttatásra, azok viszont nem, akiket a munkáltató működési körébe eső okból nem tud foglalkoztatni.(állásidő).

 

A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont nem támasztotta alá, hogy a munka jellege vagy természete alapján tett különbséget Kérelmező és a többi dolgozó között, amikor nem részesítette ajándékutalványban, valamint kérelmező helyzetét figyelmen kívül hagyva nem részesítette Kérelmezőt az állásidő alatt cafetéria juttatásban. Az eljárás során vitathatatlan tényként volt megállapítható, hogy Kérelmező a sérelmezett juttatások elmaradását, terhességével összefüggésben felmerült egészségi állapota, valamint anyasága miatt szenvedte el. A Hatóság az eljárás alá vont munkáltatóval szemben elrendelte a jogsértő állapot megszüntetését, valamint megtiltotta ezen jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását.