EBH/78/2010

EBH/78/2010

 

Kérelmező, aki több, mint egy évtizede egy vidéki község jegyzője, gyermeke második  életévének betöltését követően, jelezte munkáltatója felé, hogy fizetés nélküli szabadságát meg  kívánja szüntetni, a község polgármestere azonban hangot adott azon véleményének, hogy  jobb lenne, ha még továbbra is gyesen maradna. Kérelmező leírta, hogy a polgármester  korábban is tudtára adta, hogy szeretné munkaviszonyát közös megegyezéssel, még a gyes  ideje alatt megszüntetni, valamint azt is sérelmezte, hogy az őt megillető járandóságok egy  részét csak többszöri utánajárást követően kaphatta meg.  Kérelmező megítélése szerint munkáltatójának magatartása arra vezethető vissza, hogy  kisgyermekes anyaként szeretne újból munkába állni.

 

A kérelemben, illetve a hiánypótlási felhívás keretében becsatolt nyilatkozata alapján a  hatóság eljárást indított az érintett község polgármesteri hivatalával szemben. Az eljárás alá  vont képviseletében eljáró polgármester írásbeli nyilatkozatában kifejtette, hogy a  kérelmezővel szemben a képviselő-testület fogalmazta meg aggályait, melyet kijelentést a  kérelmező sértőnek talált.  A hatóság által a közigazgatási hatósági eljárás keretében tartott tárgyaláson mindkét fél  nyitottságot mutatott egyezség megkötésére, melyre a hatóság előtt került sor.

 

Az egyezségben az eljárás alá vont képviseletében eljáró polgármester elnézést kért és  sajnálatát fejezte ki, hogy a kérelmezőt megillető járandóságok a 2009. évben  késedelmesen, csak panaszos utánajárását követően kerültek kifizetésre, egyben  kinyilatkoztatta, hogy amiként a múltban, úgy a jövőben is teljes mértékben tiszteletben  tartja a kérelmező kisgyermekes anyai mivoltát.  A kérelmező elfogadta a polgármester bocsánatkérését. Mindkét fél kinyilvánította,  hogy a jövőben korrekt munkakapcsolatot kíván egymással ápolni, egyúttal kölcsönösen  elismerték egymás jóhiszeműségét.

 

 A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

  1. április 15.