79_2009

79/2009

 

 

Kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy őt egészségi állapota miatt munkáltatója,  egy államigazgatási hivatal (továbbiakban: Hivatal) részéről hátrányos megkülönböztetés érte a  2008. évre vonatkozó teljesítményértékeléshez szükséges önértékelési kötelezettsége teljesítésével  összfüggésben. A panasz szerint a Hivatal ügyintézői 2008. szeptember 29-én kaptak értesítést  elektronikus levélben arról, hogy az önértékelést 2008. október 13-ig kell elkészíteni az erre szolgáló  belső számítógépes rendszerben. Kérelmező a kérdéses időszakban kórházi kezelés alatt állt, illetve  szabadságon és betegállományban volt, önértékelési kötelezettségéről, annak határidejéről állítása  szerint nem tudott, arról őt munkáltatója nem értesítette. 2008. október 16-án otthonában hívta fel őt  szobatársa – közvetlen főnökének üzenetét közvetítve – és közölte, hogy lejárt az önértékelés  határideje, ezért kérelmezőnek be kell mennie, vagy interneten kell elkészítenie azt. Figyelmeztette,  hogy aki nem készíti el határidőben az önértékelést, fizetéséből levonásra számíthat, majd elkérte  kérelmező teljesítményértékelési rendszerre vonatkozó személyi azonosítóját és jelszavát. Kérelmező  ezeket nem adta meg és tájékoztatta szobatársát, hogy bemenni a munkahelyére betegsége miatt nem  tud, otthon pedig nincs számítógépe és internetkapcsolata. Ezt követően kérelmezőt minden nap  hívták munkahelyéről, így a nyomásnak engedve kiíratta magát a betegállományból, október 20-án  betegen bement dolgozni. A teljesítményértékelési rendszerbe nem tudott belépni, ezt a problémát  jelezte közvetlen főnökének, valamint sérelmezte a telefonon elhangzottakat. Az osztályvezető emelt  hangon a főigazgató-helyetteshez irányította és közölte, hogy a végső határidő csak az október 23-i  ünnep után fog lejárni. A főigazgató-helyettestől olyan tartalmú üzenetet kapott, hogy amennyiben  nem tesz eleget önértékelési kötelezettségének, az év végén nem részesülhet jutalomban. Ezt követően  a főigazgató-helyettessel beszélt személyesen, majd sikerült belépnie a rendszerbe és kitölteni az  önértékelési lapot. Kérelmező panaszában hangsúlyozottan nem önértékelési kötelezettségét vitatta,  hanem a munkáltató eljárását, ami miatt – a tájékoztatás hiányának és a fenyegetéseknek  köszönhetően – betegen kellett munkahelyén megjelennie.

 

A hatóság a kérelem hiányzó adatainak kiegészítése érdekében 2008. november 18-án és december  16-án személyesen hallgatta meg kérelmezőt és 2009. január 12. napján tárgyalást tartott. A  tárgyaláson eljárás alá vont cáfolta, hogy fizetéslevonással fenyegették volna meg kérelmezőt arra az  esetre, ha nem készíti el önértékelését és bizonyította, hogy e kötelezettségéről kérelmező 2008.  szeptembere óta hivatalosan is tudott. Eljárás alá vont és a kérelmező által megjelölt tanúk  (munkatársai és főnökei) is úgy nyilatkoztak, hogy a Hivatal segíteni próbált, alternatívákat is  felajánlottak volna kérelmezőnek, aki azonban elutasító volt, nem hallgatta végig őket. Tagadták,  hogy bárki arra kényszerítette volna kérelmezőt, hogy betegen bemenjen a munkahelyére.

 

 Fentiek alapján a hatóság megítélése szerint az eljárás alá vont Hivatal sikeresen mentette ki magát,  bizonyítva azt, hogy a kérelmező által valószínűsített hátrányok nem álltak fenn, az egyenlő  bánásmód követelményét megtartotta, a problémák feltételezhetően a mindkét fél részéről meglévő  együttműködési szándék ellenére kialakult félreértésekre vezethetőek vissza.

 

 A kérelmet a hatóság ennek alapján elutasította.

 

 

  1. április