EBH/7/2010

EBH/7/2010

 

 

Kérelmező 2008 áprilisában a regionális munkaügyi központon keresztül jelentkezett egy  gazdasági társasághoz szociális gondozói és ápolói munkakörre. 2008. április 11. napján  megjelent a cégnél egy állásinterjún, ahol azonban a felvételiztető személy egy kérdést sem  intézett hozzá, csupán a munkaügyi központ által kapott papírra, „a munkakör betöltésére  alkalmatlan” bejegyzést írta.  Kérelmezőben az a meggyőződés alakult ki, hogy elutasításának valódi indoka roma  származása volt. Szerinte ezt támasztotta az is, hogy tudomása szerint két korábbi, nem roma  származású kolléganőjét a cég alkalmasnak találta és tudomása szerint egyikük jelenleg is a  munkáltató alkalmazásában áll.

 

A hatóság által a közigazgatási hatósági eljárás keretében tartott tárgyaláson az eljárás alá  vont kijelentette, hogy a személyi segítő munkakör betöltéséhez megfelelő fizikai erő  szükséges. Mivel kérelmező munkaképesség csökkenése eléri a negyven százalékot, ezért  nem biztosítottak lehetőséget az állásinterjún való részvételre. Kérelmező ezzel kapcsolatban  megerősítette, hogy személyes megjelenésekor nem került szóba egészségkárosodása.  A felek nyitottságot mutattak arra, hogy egyezséget kössenek.

 

Az egyezségben az eljárás alá vont kinyilatkoztatta, hogy eddig is és a jövőben is az  egyenlő bánásmód követelmények megtartása mellett, a jogszabályi követelmények  betartása mellett jár el az általa meghirdetett feladatkörök felvételi eljárásai során.  Egyben vállalta, hogy a kérelmező munkaképesség-csökkenése mellett is ellátható  munkakör elnyeréséhez szükséges felvételi eljárás legközelebbi időpontjáról értesíti  panaszost.  Kérelmező tudomásul vette, hogy 2008. áprilisában az általa megpályázott  munkakörben történő alkalmazására munkaképesség-csökkenése miatt nem kerülhetett  sor, egyúttal vállalta, hogy az eljárás alá vont jelzése alapján, a képzettségének és  egészségi állapotának megfelelő munkakör betöltése érdekében részt vesz a felvételi  eljárásban.

 

 A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

  1. január 18.