EBH/819/2008

EBH/819/2008

 

 

 

A hatósághoz érkezett bejelentés szerint egy vidéki város Polgármesteri Hivatala azzal, hogy  jogi előadói munkakör betöltésére közzétett pályázatának felhívásában, előnyben részesítési  feltételként szerepeltette a helyi lakhelyet, megsértette az esélyegyenlőség követelményét. A  bejelentő álláspontja szerint a pályázati kiírás az adott településen lakhellyel nem rendelkező  jelentkezők indokolatlan hátrányos megkülönböztetését eredményezte.

 

A hatóság –mivel arra a vonatkozó jogszabályok lehetőséget biztosítanak- hivatalból indított  közigazgatási hatósági eljárást a pályázati kiírás előnyben részesítési feltételének  jogszerűségének vizsgálata céljából.  A Polgármesteri Hivatal képviseletében eljáró polgármester nyilatkozatában kifejtette, hogy  az érintett pályázati felhívásban nem alkalmazási feltétel, csupán előnyben részesítési  kritérium volt a települési lakhely. A helyi lakosoknak annak ellenére nem biztosítottak  feltétlen előnyt, hogy álláspontja szerint egy munkáltatónak joga van ahhoz, hogy a  településén élőket előnyben részesítse. Közölte azt is, hogy az álláshelyre sikerrel pályázók  egyike sem helyi lakos, az egyetlen helyi pályázó pedig elutasításra került. Emellett kifejtette,  hogy a Polgármesteri Hivatalban jelentős számban dolgoznak nem helyi lakosok is.

 

A hatóság eljárása során megállapította, hogy az adott település Polgármesteri Hivatala  megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, azzal, hogy az adott álláshely  betöltésére közzétett pályázati felhívásában indokolatlanul és jogszerűtlenül  szerepeltette előnyben részesítést biztosító feltételként a helyi lakhelyet, a feltétel  szerepeltetésének a Polgármesteri Hivatal nem tudta a munka jellege vagy természete  alapján indokolt, lényeges és jogszerű indokát adni.  A hatóság kiemelte, hogy a közigazgatási hatósági vizsgálat során nem bírt relevanciával  az a tény, hogy nem helyi lakosok is dolgoznak a Polgármesteri Hivatalban, valamint,  hogy az egyetlen helyi jelentkező elutasításra került.

 

A hatóság a jogsértő magatartás további folytatásának megtiltásán túl, a határozat  anonimizált formájának 30 napra történő nyilvánosságra hozatalát rendelte el.

 

A Polgármesteri Hivatal bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a hatóság  határozatával szemben a Fővárosi Bíróság előtt, mely a hatóság határozatát ítéletével  helyben hagyta.

 

 A Polgármesteri Hivatal a Fővárosi Bíróság döntésének felülvizsgálatát kérte a Magyar  Köztársaság Legfelsőbb Bíróságától, mely döntésével a Fővárosi Bíróság ítéletét, illetve a  hatóság határozatát hatályon kívül helyezte.  A Legfelsőbb Bíróság ítéletében osztotta a Polgármesteri Hivatal álláspontját, kifejtve,  hogy jelen ügyben a helyi lakhely nem alkalmazási, hanem előnyben részesítési  feltételként szerepelt, a nem az adott településen élők, nem kerültek kizárásra a  jelentkezésből. A Legfelsőbb Bíróság kiemelte, hogy a kiírás következtében ténylegesen  senki nem részesült hátrányos megkülönböztetésben.

 

 Határozat kelte: 2008. szeptember 10.  Legfelsőbb Bíróság ítéletének kelte: 2010. február 03.