EBH/81/2008

EBH/81/2008

 

 

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordult egy cégen belül működő szakszervezet a dolgozók  érdekében, sérelmezve, hogy a cég vezetése nyilvánosan közzétette név szerint azokat a  dolgozókat, akik a tavalyi évben táppénzes állományban voltak. A munkáltató intézkedése a  dolgozókban nagy felháborodást keltett. A szakszervezeti vezető felszólította a munkahelyi vezetőt a  lista eltávolítására, azonban kérését elutasították. Az érdekképviselet szerint a munkáltató döntése  sérti az Alkotmány, a Munka Törvénykönyve, az adatvédelmi törvény, valamint az egyenlő  bánásmódról szóló törvény rendelkezéseit, ezért a hatóság eljárását kezdeményezte.

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az ügyet közérdekű igényérvényesítés keretében vizsgálta. Az  eljárás során meghallgatta a cég vezetőjét, a szakaszervezeti vezetőt és néhány érintett dolgozót. A  tanúként meghallgatott dolgozók azt állították, hogy a lista közzététele megalázó volt számukra. A  cég vezetője ezzel szemben azzal érvelt, hogy hazai és nemzetközi gyakorlat alapján döntött a lista  nyilvánosságra hozataláról és a közzététel figyelemfelhívás célját szolgálta, tényadatokat közölt,  ugyanis a dolgozóktól több alkalommal kapott olyan jelzéseket mely szerint egyes munkavállalók  jogosulatlanul veszik igénybe a táppénzt.

 

A vizsgálat eredményeként a hatóság határozatában megállapította, hogy a munkáltató, egészségi  állapottal összefüggésben zaklatást alkalmazott a dolgozókkal szemben. A jogsértő  munkáltatót eltiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni folytatásától és a határozat közzétételét  rendelte el.

 

  1. március