851_2008

851/2008

 

 

Kérelmező beadvánnyal fordult a Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének  megsértése miatt egy közigazgatási szervvel, mint munkáltatóval szemben. A kérelem szerint  Kérelmező álláskeresőként rendszeresen pályázatokat nyújtott be az intézményhez, de azokat  minden esetben ugyanazzal az elutasító tartalmú kísérőlevéllel küldték részére vissza. Egy  2008. februárjában kiírt pályázatra is jelentkezett, de ismét indokolás nélkül, jóval a március  20-i pályázati határidő lejárta előtt visszakapta levélben pályázati anyagát. Ezt követően  azonban az állást április 15-i határidővel, azonos feltételekkel ismét meghirdették. Kérelmező  szerint annak hátterében, hogy megfelelő végzettsége ellenére az intézmény még csak a  lehetőséget sem adta meg neki rátermettségének személyes bizonyítására, indokként életkora  (46 év) állhatott.

 

Eljárás alá vont nyilatkozata szerint a Kérelmező által hivatkozott pályázati felhívás  egyértelműen meghatározta, hogy felsőfokú közgazdasági, pénzügy-számviteli képesítés  szükséges az állás betöltéséhez. A pályázatok elbírálásánál pedig előnyt jelentett legalább 1-3  év szakmai tapasztalat. Kérelmező ugyanakkor magas végzettségű pedagógus volt  adótanácsadói és mérlegképes könyvelői képesítéssel, de szakmai gyakorlatot nem tudott  igazolni. Az eljárás alá vont előadta továbbá, hogy az életkort egyáltalán nem tekintette kizáró  oknak, amit az is bizonyít, hogy legalább 40, Kérelmezővel azonos, vagy magasabb életkorú  személy került hasonló munkakörbe felvételre. Az ügyben csatolt önéletrajzok, pályázati  anyagok alapján a Hatóság megállapította, hogy a Kérelmező által megjelölt időszakban 24 fő  nyert felvételt az adott főosztályára, akik közül hárman (49, illetve 56 évesek) voltak a 46  esztendős Kérelmezőnél idősebbek, további négy személy pedig szintén 40 év feletti, tehát  Kérelmezővel hasonló korú, a többiek ennél fiatalabbak. A felvett személyek képesítésüket  tekintve a pályázati kiírás feltételeinek megfeleltek, szakmai gyakorlata néhány főnek  életkorából adódóan nem lehetett, a többiek azonban különböző időtartamban végeztek már  hasonló tárgyú tevékenységet.

 

Az eljárás alá vont munkáltató tehát tárgyi a Hatóság álláspontja szerint eredményesen  mentette ki magát azzal, hogy bizonyította: munkafelvételi eljárása során a  munkavállalók között különbséget kizárólag a munka jellege, természete alapján  indokolt lényeges és jogszerű feltételek, vagyis az iskolai végzettség, valamint a szakmai  tapasztalat figyelembe vételével tett, az életkort nem tekintette kizáró tényezőnek. A  Hatóság az ügyben tett nyilatkozatokat és csatolt okiratokat figyelembe véve  megállapította, hogy az eljárás alá vont Kérelmezővel szemben az egyenlő bánásmód  követelményét nem sértette meg, ezért a kérelmet elutasította.