EBH/86/2010

EBH/86/2010

 

 

Panaszos 2008 nyarán kapcsolódott be, és kezdte el újra szervezni a 2007. júniusa óta  „papíron” működő, a valóságban azonban aktivitást nem mutató szakszervezetet. Ezen  időpontot követően, bár továbbra is abszolút lojálisan és elkötelezve végezte munkáját, mégis  sorozatos atrocitások érték. Kérelmező erre példaként említette, hogy kilátásba helyezték  elbocsátását, amennyiben nem hagy fel szakszervezeti tevékenységével. Munkáltatója arra is  rá szerette volna bírni, hogy minden napjáról percre pontos beszámolót készítsen. A cég  vezetése részéről több alkalommal „minősíthetetlen stílusban” beszéltek vele; és olyan  légkört alakítottak ki, melynek eredményeként volt kollégái is ellenségesen viselkedtek vele,  mert attól féltek, hogy a vele való beszélgetés miatt őket is negatívan ítélheti meg a  munkáltató. Egy OMMF eljárásban tett tanúkénti meghallgatását követően felettese arra  szerette volna rábírni, hogy számoljon be arról, mit mondott az OMMF munkatársának,  melyre panaszos nem volt hajlandó. A kérelem benyújtása idején kérelmezőt munkáltatója  mentesítette a munkavégzés alól.  A panaszos megítélése szerint a munkáltató magatartása érdekképviselethez való tartozásával  van összefüggésben.

 

A hatóság előtt az eljárás alá vont munkáltató kimentését arra alapozta, hogy panaszos stílusa,  különösen női munkatársaival szembeni megnyilatkozásai arrongánsak és sértőek voltak, a  személyével szemben kialakult légkör ezzel, és nem szakszervezeti tevékenységével állt  összefüggésben. Az eljárás alá vont kifejtette azt is, hogy nem sértette meg panaszossal  szemben az egyenlő bánásmód követelményét.  A hatóság a becsatolt dokumentumok, nyilatkozatok, valamint a tanúvallomások alapján az  alábbiakat állapította meg.

 

A hatóság álláspontja szerint panaszos szakszervezeti szerepvállalását követően  munkáltatójával való munkahelyi kapcsolata megváltozott. A hatóság bizonyítottnak  látta azt a tényt, hogy a munkáltató kérelmező által kifogásolt intézkedései alkalmasak  voltak arra, hogy panaszossal szemben ellenséges, megfélemlítő környezet alakuljon ki,  mely a munkavállalók szélesebb körében is alkalmas volt a szakszervezeti tevékenység  miatti félelemkeltésre.  A hatóság előtt a panaszos jelentéstételi kötelezettsége és szakszervezeti szerepvállalása  közötti ok-okozati összefüggés azonban nem nyert bizonyítást.  A hatóság az eljárás alá vontat az egyenlő bánásmód követelményébe ütköző magatartás  jövőbeni tanúsításától történő eltiltása mellett, 1.000.000, azaz egymillió forint összegű  bírság megfizetésére is kötelezte, valamint elrendelte határozatának 90 napra történő  nyilvánosságra hozatalát.

 

  1. szeptember 03.