EBH/871/2010

EBH/871/2010

 

 

A hatóság előtt kérelmező azt valószínűsítette, hogy anyaságára tekintettel, eladó-pénztáros  munkakörre való jelentkezése során, önéletrajzának a döntéshozók felé történő továbbítását  elutasították. Miután az állást meghirdető bolt vezetőjével való elbeszélgetés befejeztével közölte,  hogy két kiskorú gyermek édesanyja, a boltvezető visszaadta önéletrajzát, ezzel megfosztva őt  annak lehetőségétől, hogy a munkára ténylegesen jelentkezzen.

 

Az eljárás alá vont üzletlánc képviselői előadták, hogy meggyőződésük szerint félreértés  történhetett a jelentkezés során, továbbá tájékoztatták a hatóságot arról, hogy a kérdéses üzletben  dolgozók felének van gyermeke, így nem állítható, hogy idegen gyakorlat a vezetés előtt a  gyermekes szülők foglalkoztatása. Tekintettel arra, hogy a kérelmező panaszával érintett  álláshelyek közül az eljárás megindításakor még maradt ellátatlan pozíció, eljárás alá vont  nyilatkozatában rögzítette, hogy biztosítani kíván kérelmezőnek egy felvételi elbeszélgetést, ami  esetlegesen munkaviszony létesítésére is alkalmat adhat. A hatóság közvetítésével az egyeztetés  megtörtént a felek között. Kérelmező tájékoztatása alapján személyes meghallgatására sor került,  s mivel a munkakört, illetve a munkarendet illetően a boltvezető helyettessel meg tudott  állapodni; a cég alkalmazza őt a közeljövőben, mint pénztárost.

 

Fentiekre tekintettel a hatóság az eljárást megszüntette. Tárgyalás tartására nem volt  szükség, a nyilatkozatok alapján egyértelművé vált az együttműködési szándék mindkét fél  részéről.

 

  1. július 14.