EBH/873/2009

EBH/873/2009

 

 

A panasz szerint a kérelmezők sérelmezték, hogy anyaság illetve apaság miatt hátrányos megkülönböztetés érte őket egy gyógyszertár részéről, amikor 2 éves kisgyermekük megbetegedése miatt több alkalommal fel kellett keresniük a helyi gyógyszertárat, ahol a vezető közölte velük, hogy többé nem vihetik be a helyiségbe a babakocsit, illetve a gyermek pedál nélküli játékmotorját. Kérdésükre, hogy akkor hogyan váltsák ki a gyógyszert, azt a választ kapták, hogy kiabáljanak be az ajtóból, vagy csengessenek az ügyeleti kisablaknál. A vezető a babakocsi és a játékmotor kitiltását higiéniai okokkal magyarázta, és azt mondta, hogy erről jogszabály is rendelkezik, ám ezt megnevezni nem tudta.

 

A hatóság hiánypótlási felhívására a kérelmezők előadták, hogy a történtek után szerettek volna újból bemenni a patikába, de újra kiküldte őket a vezető, miután megkérdezte, hogy a kérelmezők megkapták-e az ÁNTSZ állásfoglalását. A kérelmezők jelezték, hogy más kisgyermekes szülőkkel szemben is hasonlóan viselkedik a gyógyszertár vezetője.

 

A hatóság megkeresésére az ÁNTSZ arról tájékoztatta a hatóságot, hogy a kérelmezők panaszbejegyzését kivizsgálták, helyszíni szakmai ellenőrzés során megbeszélték a történteket. A levél szerint az eljárás alá vont által felhozott érvek - mely szerint babakocsit, gyermek játékmotort nem lehet bevinni a gyógyszertárba -, nem kellően megalapozottak, jogszabályi hátterük nincs. Az ÁNTSZ arról is tájékoztatta a hatóságot, hogy a gyógyszertár vezetőjének egyetlen kimentési lehetősége van, ha biztonságos (esetleg zárható) babakocsi tárolót alakít ki ezen eszközök megőrzésére, amíg a beteg a gyógyszertárban megkapja a gyógyszerét.

 

A hatóság nem fogadta el az eljárás alá vontnak higiéniai okokra történő hivatkozását, ugyanis az eljárás alá vont által felhozott érvek nem kellően megalapozottak, jogszabályi hátterük nincs. Nem fogadta el a hatóság az eljárás alá vont azon védekezését sem, melyben kompromisszumos megoldásként felajánlotta a kérelmezőknek a kiadó ablakon keresztül történő kiszolgálást, ugyanis a kiadó ablakon keresztül történő gyógyszerkiadás nem alternatív lehetőség a gyógyszertár számára, jogszabály határozza meg annak használatát, mely szerint annak használatára a működési engedélyben meghatározott módon ügyeleti vagy készenléti időben van lehetőség.

 

A hatóság a fent leírtak alapján arra a következtetésre jutott, hogy az eljárás alá vont magatartásával megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte a kérelmező kisgyermekes szülőket más szolgáltatást igénybe vevőkhöz képest azzal, hogy az eljárás alá vont kitiltotta a babakocsit és a játékmotort az officinából. Az eljárás alá vont ezen magatartásával a sérelmet szenvedett személyeket hátrány érte, a jogsértő állapot jelenleg is fennáll.

 

A hatóság elrendelte a jogsértő állapot megszüntetését a határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül oly módon, hogy a gyógyszertár vezetője változtasson az egyenlő bánásmód követelményét sértő gyakorlaton.

 

A hatóság megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását és elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 60 napra történő nyilvános közzétételét a  www.egyenlobanasmod.hu című honlapján.

 

A hatóság az eljárás alá vontat 200. 000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezte .