877_2008

877/2008

 

 

Egy panaszos sérelmezte, hogy volt munkáltatójánál felmondási ideje alatt jutott tudomására, hogy egyes munkavállalók a 4%-os önkéntes nyugdíjpénztári hozzájáruláson túl további – havi 10.000,- Ft-os - egészségpénztári hozzájárulásban részesülnek, őt azonban erről a lehetőségről nem tájékoztatták. A kérelem szerint ezek a munkavállalók korában mindannyian X. munkáltatónál dolgoztak, ahol a vezérigazgató is, továbbá az X. nyugdíjpénztár tagjai voltak.

 

Kérelmező becsatolta a munkáltató levelét, mely szerint – ahogy minden munkavállalót, őt is - tájékoztatták arról, hogy az alkalmazottak önkéntes egészségpénztári tagsági díjából 10.000,- Ft-ot átvállalnak, azonban Kérelmező erre vonatkozó igényt nem terjesztett elő. Kérelmező nyilatkozata szerint a levélben foglaltak állítások valótlanok.

 

A hatóság eljárásának feltétele, hogy a Kérelmező rendelkezzen valamely törvény által védett tulajdonsággal, továbbá, hogy őt azzal ok-okozati összefüggésben más, összehasonlítható helyzetben levő személyhez képest kedvezőtlenebb bánásmódban részesítsék, hátrány érje.

 

Kérelmező védett tulajdonságként egyéb helyzetét – mely szerint nem volt kollégája a vezérigazgatónak, illetve nem volt tagja az X. nyugdíjpénztárnak – jelölte meg, hátrányként pedig azt, hogy nem részesült a munkáltató részéről havi 10.000,- Ft összegű egészségpénztári hozzájárulásban. A Kérelmező által előadottak nem minősülnek védett tulajdonságnak, mivel azok nem függnek össze szorosan valamely ember személyiségéhez fűződő tulajdonsággal, az emberi méltósággal, így nem tartoznak az egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző kategóriába sem. Védett tulajdonság hiányában a Kérelmező által megjelölt egyéb sérelmezett munkáltatói intézkedéseket (feladat, hatáskör elvonása, béren felüli juttatás megvonása) sem vizsgálhatta a hatóság.

 

A kérelmet a hatóságnak el kellett utasítania, mivel a munkáltató nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét Kérelmezővel szemben.

 

 

  1. július