87_2009

87/2009

 

 

A laktóz-érzékenységben szenvedő Kérelmezőt állítása szerint munkahelyi felettese a cégnél egyre  gyakrabban hozta kellemetlen helyzetbe egészségi problémája miatt, több alkalommal megalázó  módon viselkedett vele. Próbaideje alatt még elégedettek voltak teljesítményével, próbaidejének  letelte után azonban az új főnök olyan dolgokért szólt neki, amikért más dolgozóknak nem,  elsősorban a közvetlen munkavégzési hely szüneten kívüli elhagyásáért. Kérelmezőnél előfordult,  hogy a laktóz-érzékenység által okozott hasmenés miatt hagyta el a helyét, felettese azonban  ilyenkor is megjegyzéseket tett, egy alkalommal a mellékhelyiségbe is utánament, ahol  dörömbölve utasította, hogy menjen vissza dolgozni. Egy másik alkalommal nem akarta kiengedni  őt WC-re, amiből vita kerekedett, így Kérelmező betegségével összefüggésben kollégái előtt  megalázó helyzetbe került. Kérelmező édesapja, aki szintén a cégnél dolgozott, az ügyvezetőtől  kérte az ügy kivizsgálását, aminek eredményeként Kérelmező írásbeli figyelmeztetésben részesült,  mondván: nem tartotta be a munkavégzéssel kapcsolatos szabályokat. Amikor Kérelmező  édesapja a figyelmeztetés másolatait szétosztotta a kollégák között, ő is írásbeli figyelmeztetést  kapott azzal az indokkal, hogy az üzem működési rendjét megzavarta.

 

Az eljárás alá vont munkáltató előadta, hogy Kérelmező munkájával kezdetben nem volt  probléma, az utolsó félévben azonban teljesítménye látványosan visszaesett a korábbi teljesítmény  kb. 75%-ára, ami a hasonló munkakörben dolgozó átlagos képességű alkalmazottak  teljesítményénél mintegy 30-40%-kal gyengébbet jelent. Fentiek igazolására a cég kimutatásokat  csatolt Kérelmező és az azonos beosztású dolgozók, valamint Kérelmező korábbi és utolsó féléves  teljesítményének összehasonlításáról, mely iratok igazolták az állítást. Kérelmezőnél a  teljesítménycsökkenés, mint tendencia megállapítható volt. Kérelmező a cég nyilatkozata szerint  fentiek miatt részesült figyelmeztetésben, melynek kiosztása előtt szerzett tudomást az ügyvezető  Kérelmező egészségi problémájáról, korábban nem volt róla tudomása. A munkáltató szerint  előfordult, hogy Kérelmező a munkaasztalnál lehajtott fejjel aludt, illetve hogy időlegesen más  munkavégzési helyre lett átirányítva, de mikor keresték, éppen egyik helyen sem tartózkodott,  ezért a munkáltató igyekezett a munkahelyi fegyelmet betartatni vele. Eljárás alá vont szerint  Kérelmező teljesítménye leromlását kívánta betegségével palástolni. Az ügyben meghallgatott  tanúk a munkáltató állításait támasztották alá, a Kérelmező nyilatkozatában foglaltakat pedig  nagyrészt cáfolták. Arra utaló bizonyíték nem merült fel az eljárás során, hogy Kérelmező  egészségi problémája, és az általa zaklató jellegűnek vélt felettesi magatartás között bármilyen  összefüggés állt volna fenn. A tanúk egyöntetűen állították továbbá, hogy nincs tudomásuk  Kérelmezőt kellemetlen, megalázó helyzetbe hozó felettesi megnyilvánulásokról, Kérelmező  legtöbb kollégája csak utólag, illetve magától a Kérelmezőtől szerzett tudomást betegségéről. Azt  az ügyben meghallgatott egyik személy sem tagadta, hogy Kérelmezőt felettese időnként  fegyelemre intette, hogy azonban fentiek Kérelmezővel szemben más mércét jelentettek volna a  munkatársaival összehasonlítva, nem igazolódott. Több tanú ugyanakkor saját tapasztalataként  említette meg, hogy volt arra példa, amikor Kérelmező munkaidőben a munkahelyén elaludt.

 

A Hatóság álláspontja szerint az a tény, hogy a munkáltató munkavállalóival a  munkavégzési fegyelmet akár egyénenként eltérő, az egyes alkalmazottak magatartási  sajátosságaihoz igazodó módon is be kívánja tartatni, önmagában akkor sem jelenti  valamely munkavállaló hátrányos megkülönböztetését, ha az adott munkavállaló a vele  szembeni fegyelmezések stílusát bántónak véli. A Hatóság nem vitatja, hogy a vizsgált  esetben Kérelmező és felettese között fokozatosan személyes feszültségek alakultak ki, de a  lefolytatott bizonyítási eljárás szerint mindez nem állt ok-okozati összefüggésben Kérelmező  egészségi problémájával, hanem kifejezetten szakmai, Kérelmező munkavégzésében rejlő,  illetve munkafegyelmi okai voltak. Fentiekre tekintettel a Hatóság a kérelmet elutasította.