EBH/880/2008

EBH/880/2008

 

Kérelmező képviseletében a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelemmel fordult a Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt. A kérelem szerint a roma származású panaszos 2008. februárjában élettársa szociális segélyét kívánta intézni a   helyi Polgármesteri Hivatalnál, amikor a polgármester megalázó, durva, emberi méltóságát      sértő hangnemben beszélt vele. A szóváltás során a felek tettlegességgel fenyegetőztek, a  polgármester pedig a cigányokról lekicsinylő, sértő megjegyzéseket tett.

 

A Hatóság az ügyben Kérelmezőt hiánypótlás keretében felhívta az őt ért hátrányok részletes kifejtésére, valamint panaszos roma származása és az őt ért hátrányok közti         ok-okozati összefüggést alátámasztó tények és bizonyítékok megjelölésére, a hiánypótlási felhívásra azonban Kérelmező sem a megadott határidő alatt, sem annak leteltét követően nem nyilatkozott. A hiánypótlás elmulasztása tárgyi ügyben a tényállás tisztázását nem tette lehetővé, így a Hatóság eljárását az ügyben megszüntette.