900_2008

900/2008

 

 

Kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy korábbi munkáltatója- egy rendőrkapitányság vezetője- szabálysértés elkövetése miatt szüntette meg szolgálati viszonyát. Kérelmező azt sérelmezte, hogy korábban, egy másik, egyazon állományba tartozó kollégával kapcsolatban ugyanezen körülmények fennállása - szabálysértés szolgálaton kívüli elkövetése-, nem eredményezte a szolgálati viszony megszüntetését.

 

A hatóság a kérelmet- tárgyalás mellőzésével-, védett tulajdonság hiányában elutasította.

 

A hatóság megállapítása szerint kérelmező nem rendelkezett az Ebktv. 8.§- ában megjelölt, jogszabály által védett tulajdonsággal. Védett tulajdonság hiányában diszkrimináció nem állapítható meg, ezért a hatóságnak a kérelmet el kellett utasítania. A kérelmező által elszenvedett hátrányt önmagában nem találta elegendőnek ahhoz, hogy az eljárást megindítsa.

 

  1. május 20.