916_2008

916/2008

 

 

Kérelmező beadvánnyal fordult a Hatósághoz, az egyenlő bánásmód követelményének  megsértése miatt munkáltatójával, egy Iskolával szemben. A kérelem szerint Kérelmező  tanárként 2005. augusztus 25. napjától állt az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban  úgy, hogy kinevezésére először 2006. augusztus 15. napjáig, majd 2006. augusztus 16-tól  2007. július 31-ig került sor, azaz mindkét esetben határozott időtartamra. Utóbbi kinevezése  lejártát megelőzően azonban munkáltatója közölte vele, hogy a továbbiakban nem tudja  foglalkoztatni, így újabb kinevezést Kérelmező nem kapott. Kérelmező állítása szerint az  intézmény vezetése a határozatlan helyett határozott időtartamú kinevezéseket azzal  indokolta, hogy „a mai gazdasági és munkaerőpiaci helyzetben egy egyedülálló fiatalnak  annak is örülnie kell”, hogy egyáltalán közalkalmazotti jogviszony keretében dolgozhat. A  munkáltató állítólagos elmondása szerint az üresedő helyekre tudatosan választ fiatal,  egyedülálló közalkalmazottakat, mert ők feltétel nélkül vállalják a határozott idejű  foglalkoztatás kockázatát.

 

Az eljárás alá vont Iskola képviseletében eljáró igazgató nyilatkozatában elismerte, hogy a  pályakezdő pedagógusokat korábban a Közoktatási törvény egyik rendelkezése alapján  alkalmazta, ami az ő értelmezésében nem tiltotta, hogy az öt évnél kevesebb gyakorlattal  rendelkező pedagógusokat határozott időre nevezze ki, a munkaügyi bíróság azonban  ellentétes álláspontra helyezkedett az ügyben hozott ítéletében. Az igazgató előadta továbbá,  hogy 2001-es megválasztása óta családos, nős és férjezett munkavállalókat is alkalmazott  határozott időre, Kérelmezővel pedig hosszú távon számolt volna, ezért segítette  önkormányzati lakáshoz jutását, többletjövedelemért kiegészítő tevékenységgel bízta meg,  szakköri órákkal, osztályfőnöki megbízással egészítette ki munkaidejét teljes munkaidős  foglalkoztatásra. Az eljárás során beszerzett okiratokból megállapított azon körülmény  továbbá, hogy eljárás alá vont Kérelmezőnél idősebb, családos munkavállalókat is  foglalkoztat határozott idejű jogviszony keretében, miként Kérelmezőnél fiatalabb, hajadon  munkatárs is rendelkezik határozatlan idejű jogviszonnyal, cáfolta Kérelmező állítását,  miszerint a munkáltató a fiatal, egyedülálló pedagógusok helyzetét kihasználva, mintegy  elzárja őket a határozatlan idejű jogviszony lehetőségétől, ami az idősebb, családos kollégák  számára nyitva áll. Az ügyben beszerzett nyilatkozatok alapján az utóbbi években az Iskola  kifejezetten fiatal, több esetben pályakezdő (és általában még nem családos) tanárokat  alkalmazott újonnan, így eleve csak velük került sor új szerződések megkötésére.

 

Az Iskola által benyújtott statisztikák idősebbek és fiatalabbak, valamint családosok és  egyedülállók közötti különbségtételre, mint tendenciára nem utaltak, miként azt az  ügyben meghallgatott tanú nyilatkozata sem támasztotta alá. Mivel nem volt levonható  olyan következtetés, hogy a munkáltató Kérelmezőt életkora, családi állapota és vagyoni  helyzete miatt hátrányos megkülönböztetésben részesítette volna, a Hatóság az ügyben a  kérelmet elutasította.