EBH/91/2010

EBH/91/2010

 

 

Kérelmező, aki egy budapesti cég alkalmazásában állt 2005. júliusa óta, panaszában  előadta, hogy gyermeke születését követően, miután elvált férjétől, szellemi állományban  szerette volna munkavégzését tovább folytatni. Ennek elintézésért egyik felettese, állítása  szerint szexuális szolgáltatást várt, kérelmező visszautasító magatartása miatt folyamatos  jelleggel zaklatta, magánéletére közvetlen főnöke is állandóan megjegyzéseket tett. A  munkáltatói jogkör gyakorlója munkahelyén egy új pozíciót ajánlott fel, ez azonban nem  realizálódott; panaszos állítása szerint amiatt, mert közölte, hogy egyik kollégájával élettársi  kapcsolatot létesített. Kérelmezőt ezt követően több alkalommal áthelyezték, ellenséges  munkahelyi légkört alakítottak ki vele szemben, ennek eredményeként kérelmező  munkaviszonyát megszüntette.

 

A hatóság a kérelemben foglaltak alapján indított eljárásban meghallgatta panaszos közvetlen  feletteseit, tanúként pedig volt munkatársait, és élettársát.  Az eljárás alá vont nyilatkozatában előadta, hogy a panaszos áthelyezéseire az akkor gyesen  lévő kismamák újbóli munkába állása miatt került sor, egyúttal több munkalehetőséget is  felajánlottak számára, azonban egyet sem fogadott el. Előadta azt is, hogy a kérelmező  magánéletének részleteit személyesen osztotta meg munkatársaival, szexuális zaklatás  gyanúját felvető, és általa kifogásolt magatartást soha nem jelzett a munkáltatónak. Az eljárás  alá vont eladta azt is, hogy több kisgyermekes anya áll alkalmazásukban, és soha nem érkezett  megkülönböztetésük miatt panasz a felettesekhez.

 

 A hatóság a tanúvallomások alapján megállapította, hogy a kérelmező és felettes vezetői  közötti kapcsolat megromlásának hátterében a munkavégzéssel kapcsolatos egyes  kifogásokon túl, meghúzódhatott ugyan személyes ellentétek, illetve a panaszos  magánéletében bekövetkezett változások erkölcsi megítélése is, azonban az nem állt  összefüggésben kérelmező női nemhez tartozásával, és anyaságával.

 

A fentiekre tekintettel a hatóság a kérelmet elutasította.

 

  1. július 30.