EBH/92/2008

EBH/92/2008

 

 

Kérelmező sérelmezte, hogy egy pénzintézet elutasította hitelkártya igénylését arra  hivatkozással, hogy életkora (71) túl magas kockázati tényezőt jelent. Kérelmező megítélése  szerint ugyanakkor az eljárás alá vont pénzintézetnél vezetett bankszámlája megfelelő  fedezetül szolgálhatott volna a hitelkártya igénylés során, ráadásul több évtizede volt már a  pénzintézet megbízható ügyfele.

 

A Hatóság eljárást indított a pénzintézet ellen, és az ügyben tárgyalást tartott. Az eljárás során  megállapítást nyert, hogy a pénzintézet érdemi jövedelem-és vagyonvizsgálat nélkül,  kizárólag kérelmező életkora alapján döntött a hitelkártya igénylés elutasításáról. A  pénzintézet jogi képviselője tagadta, hogy az intézmény informatikai nyilvántartásába  belekerült volna a hitelkártya igénylés ténye, Kérelmező ezzel szemben csatolta a  pénzintézettől kapott tájékoztatást, mely tényként hivatkozik az elutasítás megtörténtére. A  Hatóság a hatályos jogszabályokon túl figyelembe vette a PSZÁF vonatkozó ajánlását is,  mely nem tartja elfogadhatónak, ha egy pénzintézet az ügyfél életkorát külön elbírálást  mellőzve, automatikus elutasítási indokként alkalmazza.

 

A Hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód  követelményét, és eltiltotta a pénzintézetet a jövőbeni jogsértéstől. A Hatóság elrendelte  továbbá a határozat 90 napra történő nyilvánosságra hozatalát a honlapján, valamint az  eljárás alá vontat 3.000.000.-Ft összegű pénzbírság megfizetésére kötelezte.