EBH/92/2009

EBH/92/2009

 

 

 

 

 

 

 Kérelmező panasza szerint munkáltatója Őt munkaviszonyával összefüggésben hátrányosan megkülönböztette. Kérelmező munkáltatójával határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban állt 2006. augusztus 31-től – évente meghosszabbított kinevezéssel – azonban anyasága (terhessége) miatt munkáltatója annak ellenére nem nevezte ki határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyba, hogy a munkáltatóhoz később érkezetteket – akár pályakezdő kollégát is – belépésükkor határozatlan időre nevezett ki.

 

 Az eljárás során a hatóság a felek közös kérelmére az eljárást 30 napra – a felek közötti egyezségkötés céljából – felfüggesztette. A felek a rendelkezésükre álló idő alatt az egyezség tervezetét kidolgozták, és az újabb nyílt szóbeli tárgyaláson az egyezséget az alábbi tartalommal kötötték meg:

 

 1 Eljárás alá vont vállalta, hogy kérelmezőnek az Iskolával napközis nevelő munkakör vonatkozásában 2009. június 15-ig fennálló határozott idejű szerződését évente meghosszabbítja első alkalommal 2009. júniusában addig, amíg a vonatkozó jogszabályok, és az Iskola keretei erre lehetőséget adnak.

 

  1. Eljárás alá vont vállalta, hogy amennyiben az Iskolában napközis álláshely (státusz) üresedne meg, akkor a megüresedés tényéről kérelmezőt haladéktalanul értesíti.

 

  1. Eljárás alá vont vállalta továbbá, hogy amennyiben az Iskolában megüresedett napközis álláshely vonatkozásában pályázat kiírására kerülne sor, erről kérelmezőt haladéktalanul értesíti,

 

  1. A felek az eljárással kapcsolatban költségigényt nem támasztottak, és közösen kérték a hatóságot, hogy egyezségüket hagyja jóvá.

 

 A hatóság a Ket. 75. §-a alapján a fenti egyezséget határozatával jóváhagyta.