EBH/934/2008

EBH/934/2008

 

  

Egy fogyatékos személyek jogait védő alapítvány azzal a panasszal fordult a hatósághoz,  hogy az általa képviselt, két autista kiskorú gyermekét egyedül nevelő kérelmezővel szemben  egy kerületi önkormányzat megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy az  önkormányzat nem teljesíti lakáscsere iránti kérelmét. A kérelmező képviselője előadta, hogy  az önkormányzat korábban lakásbérleti szerződést kötött Kérelmezővel, azonban a lakás  bevizesedett, falai penészesek lettek. Kérelmező gyermekei részére a lakás nem alkalmas a  rendeltetésszerű használatra, mert egyikük súlyos vesebetegségben szenved. Kérelmező  lakáscsere iránti kérelmét az önkormányzat azzal utasította el, hogy nem áll rendelkezésére  cserelakás. Az alapítvány képviselője csatolt egy újságcikket, melyben az önkormányzat  szociális bizottságának elnöke úgy nyilatkozott a kerületi újságban, hogy az önkormányzat  elsősorban olyan közalkalmazottakkal, köztisztviselőkkel köt lakásbérleti szerződést, akik  sokat tettek a kerületért.

 

 A hatóság a panasz alapján az önkormányzat tájékoztatását kérte. Az önkormányzat  képviseletében eljáró polgármester tájékoztatta a hatóságot, hogy intézkedik, hogy az  önkormányzat szociális és vagyongazdálkodási bizottsága következő ülésén megvitassa  Kérelmező lakáscsere iránti kérelmét. Az önkormányzat megküldte a hatóság részére a  szociális bizottság határozatát, mely javasolta, hogy az önkormányzat egy 2 szobás lakásra  kössön bérleti szerződést Kérelmezővel. A hatóság felhívta az önkormányzatot, hogy jelöljön  ki egy határidőt a lakásbérleti szerződés megkötésére, ugyanis a szociális bizottság határozata  a lakásbérleti szerződés megkötésére nem jelölt meg határidőt. Az önkormányzat eljuttatta a  hatóság részére az önkormányzat alpolgármestere által adott bérbeadói hozzájárulást. A  bérbeadói hozzájárulás szerint az alpolgármester hozzájárul ahhoz, hogy kérelmezővel az  önkormányzat a hozzájárulásban megjelölt komfortos, 2 szobás lakásra lakásbérleti szerződést  kössön, amint az önkormányzata vagyonkezelője a kijelölt lakást rendeltetésszerű állapotban a  bérlő részére átadta.  A tárgyaláson a felek egyezséget kötöttek. Az egyezség rendelkezett az előszerződés  megkötésének időpontjáról, valamint arról, hogy a rendeltetésszerű használathoz  elengedhetetlen felújítási munkálatokat az önkormányzat képviseletében megjelent  lakásgazdálkodási osztály vezetője miként kíséri figyelemmel. Az önkormányzat vállalta,  hogy a fentiek teljesüléséről a lakásbérleti szerződés megküldésével tájékoztatja a hatóságot.

 

 A hatóság a Ket. 75. §-a alapján az egyezséget határozatával jóváhagyta.