935_2008

935/2008

 

 

Kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy korábbi munkáltatója, egy szállodák  számára munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég azért szüntette meg munkaviszonyát, mert  kisgyermeke ápolása miatt közel 3 hetes táppénzes állományba kényszerült. Beadványában  előadta, hogy munkáltatója a felmondás átadásakor kifejezetten azt mondta, hogy ha tudta  volna, hogy Kérelmező kisgyermeket nevel, fel sem vette volna.

 

A hatóság Kérelmezőt hiánypótlásra hívta fel, majd eljárás alá vonta a munkáltatót.

 

Az eljárás alá vont munkáltató azzal védekezett, hogy a felmondásra azért került sor, mert  megszűnt Kérelmező munkaköre, és keresőképessége visszanyerését követően nem tudta  eredeti munkakörében foglalkoztatni. Az általa felajánlott éjszakai munkát pedig Kérelmező  utasította vissza élettársára való hivatkozással. Védekezése alátámasztásául csatolt egy  kimutatást arról, hogy a felmondást követően Kérelmező által korábban betöltött  munkakörben kölcsönzött-e munkavállalókat a kölcsönbe vevő szállodának. A kimutatásból  kitűnt, hogy decemberben, amely a szállodaiparban már nem minősül szezonnak, a  felmondást követően a munkáltató csak egy munkavállalót kölcsönzött Kérelmezővel azonos  munkakörben a szállodának. A tárgyaláson Kérelmező és a tanúként meghallgatott közvetlen  felettese is egybehangzóan állították, hogy az eljárás alá vont valóban felajánlott takarítói  állást Kérelmezőnek, azt azonban már nem lehetett tisztázni, hogy azt Kérelmező elfogadta-e.  A tárgyaláson megállapítást nyert az, hogy az eljárás alá vont előtt ismert volt Kérelmező  anyasága a munkaviszony létesítésekor, sőt az is, hogy gyermekgondozási segélyben részesül.  Megállapítást nyert továbbá, hogy keresőképessége visszanyerését követően kiüresedett  korábbi munkaköre, de az eljárás alá vont más munkakörben ajánlott fel számára munkát.

 

A fentiekre tekintettel a hatóságnak a kérelmet el kellett utasítania, mert Kérelmező  védett tulajdonsága és munkaviszonyának megszüntetése között nem volt olyan ok-  okozati összefüggés, amely az egyenlő bánásmód követelményének megsértése  megállapításához elengedhetetlen.