936_2009

936/2009

 

 

Kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy őt munkáltatója, egy lakberendezési  áruházlánc részéről életkora miatt hátrányos megkülönböztetés érte. A panasz szerint 9 éven  keresztül dolgozott a cégnél, egyre magasabb beosztásban, azonban az egy éve érkezett új  áruházvezető visszaminősítette őt. 2009 áprilisában elmondása szerint kisebb jelentőségű hibát  követett el, amit észlelt és jelzett is főnökének. A hiba miatt hiányzó összeget kérelmező pótolta, így  munkáltatóját kár nem érte. Ennek ellenére másnap magához hívatta az áruházvezető és arról  tájékoztatta, hogy értesült az előző napi esetről, a továbbiakban nem bízik meg benne. Erre  hivatkozással elé rakta a munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel elnevezésű iratot, amit  kérelmező alá is írt azt követően, hogy a vezető rendkívüli felmondással is megfenyegette, illetve  közölte, hogy „így jobban jár, mert kap munkanélküli segélyt”.  Kérelmező megítélése szerint munkaviszonya megszüntetésének oka életkora (55 év) volt, mivel a  hiba súlya és természete, gyakori előfordulása azt nem indokolta, illetve helyére egy jóval fiatalabb  munkatárs került, ezért kérte a hatóság eljárását.

 

A hatóság eljárása során kérelmezőt hiánypótlásra, majd eljárás alá vontat érdemi nyilatkozata  megtételére szólította fel.

 

A hatóság az iratok áttanulmányozását követően megállapította, hogy kérelmező munkaviszonya  közös megegyezéssel került megszüntetésre, aminek feltételeit aláírásával ő is elfogadta. Nem áll  rendelkezésre olyan bizonyíték, ami arra utalna, hogy kérelmező az okiratot kényszer, vagy  fenyegetés hatására írta volna alá. A bírói gyakorlat értelmében egymagában az a körülmény, hogy a  munkáltató a munkavállaló által elkövetett kötelezettségszegés vagy valamely magatartás miatt  jogszerű eljárás megindítását helyezi kilátásba, nem jelent jogellenes fenyegetést, függetlenül attól,  hogy az a jogszabály minden feltételét figyelembe véve jogszerű lett volna-e.  Ennek fényében eljárás alá vont nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét, a  munkaviszony megszüntetésére ugyanis kérelmező és a munkáltató közös megegyezése alapján  került sor, az nem egyoldalú munkáltatói intézkedés volt.

 

Az eljárás során bizonyítást nyert ezen túlmenően, hogy a kérdéses áruházban, illetve kérelmező  osztályán jelenleg is dolgoznak hozzá hasonló korú ( + 5 év), az áruház egészében pedig idősebb  munkavállalók is.  Ennek fényében a hatóság megállapította, hogy kérelmező nem részesült védett tulajdonsága  miatt kedvezőtlenebb bánásmódban, mint a vele összehasonlítható helyzetben lévő  munkavállalók, függetlenül attól, hogy a hatóság összehasonlítható csoportnak az áruház  összes dolgozóját, vagy csak a vevőszolgálati dolgozókat tekinti.

 

 A kérelmet a hatóság emiatt elutasította.

 

 

 

  1. július